rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie Marszałka z Ambasadorem Turcji

28.04.2017 14:21 14:21

27 kwietnia 2017 roku Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, spotkał się z Tunc Ügdul, Ambasadorem Republiki Tureckiej w Polsce. Ambasadorowi towarzyszył Evren Müderrisoğlu, Radca Ambasady Turcji w Polsce. Stronę polską reprezentowali Karol Przywara,, Dyrektor Wydziału Współpracy z Zagranicą, oraz Barbara Kluza, kierownik w Dziale Kontaktów Pozaeuropejskich.

Tematami spotkania były sprawy gospodarcze, badania i rozwój, turystyka, współpraca instytucjonalna.

Wymiana handlowa Polski Turcji po obu stronach, szczególnie w sektorach
o największym udziale w obrotach bilateralnych od lat charakteryzuje się dominacją dużych przedsiębiorstw oraz korporacji międzynarodowych. Widoczne jest to szczególnie w obszarze polskiego eksportu na rynek turecki bowiem w tureckim eksporcie na rynek polski w znacznie większej proporcji uczestniczą firmy sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Dotyczy to zwłaszcza sektora tekstylno-odzieżowego, materiałów budowlanych
i sektora spożywczego. W przypadku sektorów maszynowego, motoryzacji i sprzętu AGD udział dużych przedsiębiorstw i korporacji międzynarodowych rysuje się analogiczna tendencja jak w polskim eksporcie do Turcji.

 

Główne pozycje polskiego eksportu do Turcji to: przemysł elektromaszynowy 60% (w tym pojazdy samochodowe, statki, akcesoria samochodowe, maszyny żniwne, zmywarki). Główne pozycje importu z Turcji: wyrobu elektromaszynowego, pojazdy, statki, sprzęt elektryczny, materiały i artykuły włókiennicze.