rozmiar czcionki: A | A | A

Samorządowcy z Dolnego Śląska walczyli w Brukseli o pieniądze dla obszaru „Sudety 2030”.

23.03.2018 12:23 12:23

21 marca 2018 r. w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli odbyło się spotkanie delegacji dolnośląskich samorządowców skupionych wokół inicjatywy „Sudety 2030” z kierownictwem Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej DG REGIO. Celem wizyty było przekonanie Komisji Europejskiej do utrzymania wysokiego poziomu finansowania rozwoju Dolnego Śląska i obszaru „Sudety 2030” po roku 2020.

Kierownictwo DG REGIO reprezentowali szef wydziału ds. Polski Christopher Todd, jego zastępca Wolfgang Munch oraz eksperci wydziału ds. Polski: Paweł Olechnowicz, Krzysztof Wójcik, Maja Łukaszewska-Krawiec, Cezary Koczerga, Blażej Gorgol. Grupę samorządowców, którzy do Brukseli pojechali na zaproszenie członków Komisji Europejskiej, reprezentowali: Prezydent Wałbrzycha i inicjator porozumienia „Sudety 2030” dr Roman Szełemej, Zastępca Prezydenta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak, Prezydent Bolesławca Piotr Roman, Burmistrz Lwówka Śląskiego Mariola Szczęsna, Burmistrz Lądka Zdroju Roman Kaczmarczyk.


Sprawne wykorzystanie środków UE na Dolnym Śląsku to niekwestionowany sukces, który spowodował niezwykle dynamiczny rozwój województwa, co czyni go jednym z liderów przemian w Polsce i Europie. W czasie kilkugodzinnej dyskusji w Brukseli przedstawiciele obszaru „Sudety 2030” przedstawili dotychczasowy poziom realizacji zadań w ramach umowy z RPO, szczególnie w subregionie jeleniogórskim i wałbrzyskim.

Jednak tempo rozwoju nie jest równomierne na całym obszarze, czego rezultatem jest powstanie obszaru Sudety 2030. Samorządowcy przedstawili argumenty na rzecz utrzymania w nowym budżecie Unii Europejskiej po 2020 r. środków polityki spójności na dalszy rozwój regionu ze szczególnym uwzględnieniem subregionu jeleniogórskiego i wałbrzyskiego tworzących obszar porozumienia Sudety 2030. Sukcesy ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej i ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej mogą stać się modelem wspierania obszarów problemowych takich jak Sudety 2030 w całej Unii Europejskiej.

Dzięki temu spotkaniu udało się zwrócić uwagę Dyrekcji ds. Rozwoju Regionalnego na istotne dysproporcje w rozwoju obszarów Dolnego Śląska, także na determinację samorządowców w walce o skuteczne i dobre wykorzystywanie środków europejskich. Dzięki temu szanse na utrzymanie budżetu polityki spójności i duże środki pomocowe dla Polski, Dolnego Śląska i obszaru Sudety 2030 są większe. Delegacja samorządowców zaprosiła kierownictwo DG REGIO do wizyty studyjnej w obszarze Sudety 2030, aby osobiście mogli zapoznać się z wszelkimi kwestami poruszonymi na spotkaniu.


Dolny Śląsk jest dzisiaj jednym z najlepiej rozwijających się regionów w całej Unii Europejskiej. To wielkie osiągnięcie samorządu województwa i wielu samorządów lokalnych. Dolny Śląsk to region o bogatej przeszłości, ale ważne jest zapewnienie jego mieszkańcom dobrej przyszłości. Dlatego dolnośląski samorząd pod przewodnictwem marszałka Cezarego Przybylskiego pracuje już nad kluczowym dla równego rozwoju regionu projektem Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Spójność gospodarcza i społeczna całego województwa jest jednym z najistotniejszych wyzwań stojących obecnie przed regionem.