rozmiar czcionki: A | A | A

Samorząd dofinansuje odbudowę wałów przeciwpowodziowych

30.08.2018 14:02 14:02

Ponad 34,5 mln zł dofinansowania przekaże Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na projekt Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Pieniądze będą wykorzystane do odbudowy wałów przeciwpowodziowych. Wartość całej inwestycji w ramach projektu „Kwiatkowice – Rogów Legnicki – odbudowa wałów p/pow., gm. Prochowice” to ponad 55 mln zł. Umowę na dofinansowanie podpisał dziś marszałek Cezary Przybylski.

Projekt polega na rozbudowie, nadbudowie oraz budowie i rozbiórce łącznie 4. odcinków wałów rzeki Odry i Cichej Wody w powiecie legnickim, gminie Prochowice, w miejscowościach Kawice, Rogów Legnicki, Kwiatkowice, Lisowice i Prochowice. Łączna długość odcinków wałów to ponad 13 km.
Dzięki tej inwestycji zakłada się m.in. odzyskanie naturalnego terenu zalewowego na powierzchni  ok. 74 ha. Do realizacji tego projektu wybrano wariant najkorzystniejszy przyrodniczo, który łączy w sobie ochronę przeciwpowodziową, zwiększenie naturalnej retencji omijając chronione łąki selernicowe – stanowiące fragment łąk oznaczonych w planie zadań ochronnych jako siedlisko przyrodnicze. 

Wały wraz z przepustami, zjazdami, przejazdami, schodami itp. poprawią warunki przepływu wszelkich wód. Wyniesienie korony i ukształtowanie nachylenia skarp wałów, uszczelnienie jego konstrukcji wraz z budową  serwisowej drogi przywałowej, stworzą dogodne warunki do przeprowadzania przeglądów i konserwacji. Będą także pozytywnie oddziaływać na tereny przyległe i zabudowania, chroniąc je nowymi i statycznymi obiektami hydrotechnicznymi. Realizacja tej inwestycji przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwo zarówno mieszkańców jak i środowiska naturalnego.