rozmiar czcionki: A | A | A

Ruszył projekt dot. usług asystenckich

16.02.2017 13:32 13:32

We wtorek, 14 lutego w Ośrodku Kibice Razem Miedzi w Legnicy odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektu "Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska”, realizowanego w partnerstwie przez Fundację „Promyk Słońca” i Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Zadanie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W spotkaniu wzięli udział Paweł Parus - pełnomocnik marszałka ds. osób niepełnosprawnych, przedstawiciele Promyka Słońca oraz innych organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

- W Legnicy szukaliśmy zarówno asystentów, jak i osób z niepełnosprawnością, które potrzebują usług asystenckich. Stąd też na spotkaniu nie zabrakło reprezentantów miejscowych organizacji pozarządowych – KKN Miedzi Legnica czy Stowarzyszenia „Otwórz Serce”. Cieszę się, że nasz wspólny projekt ruszył, bowiem wiele osób niepełnosprawnych czeka na uruchomienie tych usługwyjaśnia Paweł Parus, pełnomocnik marszałka ds. osób niepełnosprawnych.

- Było to pierwsze spotkanie informacyjne dla potencjalnych zainteresowanych. Kolejne odbędą się w przyszłym tygodniu: 20 lutego o godz. 12:00 w Wałbrzychu (w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu przy ul. Palisadowej 48), 21 lutego o godz. 16:00 w Wołowie (w siedzibie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych przy ul. Inwalidów Wojennych 26) i 24 lutego o godz. 13:00, dedykowane mieszkańcom powiatu wrocławskiego (w sali konferencyjnej urzędu marszałkowskiego przy ul. Walońskiej 2-5) – dodaje Monika Orzeszyna z Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych.

Projekt „Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska” ma na celu zaspokojenie potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców powiatów: wałbrzyskiego, M. Wałbrzych, wołowskiego, wrocławskiego i M. Legnica w zakresie usług asystenckich ułatwiających codzienne funkcjonowanie. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Włączenie Społeczne, Działanie 9.2: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. Okres realizacji projektu: styczeń 2017 r. – grudzień 2019 r. W ramach zadania planowana jest realizacja ponad 37 500 godzin usług asystenckich.


Więcej informacji na stronie partnera: https://www.promykslonca.pl