rozmiar czcionki: A | A | A

Ruszają konsultacje społeczne Projektu "Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia"

03.04.2017 13:49 13:49

W dniu 27 marca 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął projekt programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”. Jednocześnie, z dniem 3 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych wskazanego dokumentu.

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się z dokumentem oraz wyrażenia opinii i uwag na jego temat, które można zgłaszać na pomocą załączonego formularza. Wypełnione i podpisane formularze należy przesyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław lub zeskanowane na adres poczty elektronicznej konsultacje.zielonadolina@dolnyslask.pl do dnia 8 maja 2017 r. W tytule listu/maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia – Departament Rozwoju Regionalnego UMWD”. Uwagi będzie można również zgłaszać w czasie planowanej konferencji konsultacyjnej.


Projekt dokumentu obejmuje następujące zagadnienia:
•    wykorzystanie walorów środowiskowych i naturalnych surowców Dolnego Śląska
•    w produkcji żywności nowej generacji;
•    rozwój produkcji żywności nowej generacji, w tym żywności funkcjonalnej o znaczeniu profilaktycznym wobec chorób cywilizacyjnych oraz żywności tradycyjnej, ekologicznej itp.;
•    rozwój nowych metod (innowacyjnych technologii) pozwalających pozyskać i przetworzyć naturalne źródła surowców rolnych i biotechnologicznych w produkty żywnościowe prozdrowotne;
•    stworzenie wyspecjalizowanych usług uzdrowiskowo-sanatoryjnych służących rewitalizacji zdrowia i odnowie biologicznej na rzecz jakości życia;
•    odbudowanie i rozwój drobnej przedsiębiorczości (w tym spółdzielczej/cechowej)
•    z uwzględnieniem wytwarzania produktów regionalnych i tradycyjnych;
•    ożywienie gospodarcze i stworzenie nowych miejsc pracy;
•    edukacja popularyzująca zachowania prozdrowotne (m.in. dotyczące żywienia), podkreślające walory rodzimych surowców i produktów naturalnego pochodzenia
•    z uwzględnieniem efektów prozdrowotnych;
•    postęp w obszarze nauki i badań nad żywnością nowej generacji służący zdrowiu społeczeństwa, profilaktyce zdrowotnej i poprawie jakości życia.

Załącznik nr 1 - Opis Projektu

Załącznik nr2 - Formularz zgłaszania uwag