rozmiar czcionki: A | A | A

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały antysmogowej

07.04.2017 16:43 16:43

Dolny Śląsk walczy o czyste powietrze bez smogu. Spotkaniem w Jeleniej Górze rozpoczęliśmy konsultacje społeczne projektu uchwały antysmogowej. W inauguracji konsultacji społecznych, które odbyły się w siedzibie Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego udział wziął Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz wicemarszałek Iwona Krawczyk. Spotkanie z przedstawicielami samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych prowadził dr Maciej Zathey, Dyrektor Instytutu Rozwoju Regionalnego - instytucji samorządowej przygotowującej rekomendacje do przyjęcia przez Sejmik województwa uchwały antysmogowej.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego w kwietniu 2017 r. rozpoczął cykl spotkań konsultacyjnych z samorządami lokalnymi w sprawie przygotowanych wstępnych założeń uchwał antysmogowych dla wskazanych obszarów w województwie dolnośląskim.


- Walka o czyste i zdrowe powietrze jest naszą wspólną sprawą. Nie powiedzie się bez udziału w niej lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych i zrozumienia tej potrzeby przez mieszkańców. Nie powiedzie się bez konkretnego zaangażowania powołanych do tego celu instytucji rządowych - powiedział marszałek Cezary Przybylski.


Podczas pierwszych konsultacji społecznych uczestnicy spotkania wystosowali wspólny apel do dolnośląskich parlamentarzystów oraz rządu o stworzenie i wdrożenie odpowiedniej polityki wsparcia ze strony państwa dla działań antysmogowych w regionie.


Spotkania z samorządami stanowią kolejny etap prac Zespołu roboczego ds. jakości powietrza w woj. dolnośląskim, powołanego przez marszałka województwa w marcu 2016 r.


Efektem tych spotkań będzie wypracowanie projektów uchwał antysmogowych, które następnie poddane zostaną otwartym konsultacjom społecznym, zgodnie z Ustawą z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Projekty dokumentów poddawanych otwartym konsultacjom społecznym zostaną zamieszczone na stronach internetowych oraz wyłożone do wglądu w siedzibach ww. instytucji.


Harmonogram konsultacji społecznych:


7 kwietnia w Jeleniej Górze – spotkanie dla samorządów gminnych z obszaru jeleniogórsko-bolesławieckiego;

11 kwietnia we Wrocławiu – spotkanie dla samorządów gminnych z obszaru wrocławskiego;

13 kwietnia w Wałbrzychu – spotkanie dla samorządów gminnych z obszaru wałbrzysko-kłodzkiego;

19 kwietnia w Legnicy – spotkanie dla samorządów gminnych z obszaru legnicko-głogowskiego;

21 kwietnia w Szczawnie Zdrój
- spotkanie dla gmin uzdrowiskowych;

25 kwietnia we Wrocławiu – spotkanie dla miasta Wrocław.