rozmiar czcionki: A | A | A

LIII sesja Sejmiku

25.09.2014 15:52 15:52

Pięćdziesiąta trzecia Sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za nami. W liczącym prawie sto sześćdziesiąt punktów porządku obrad nie zabrakło m.in. uchwał dotyczących przyznania tytułu Honorowego Obywatela Dolnego Śląska „Civi Honorario” Władysławowi Frasyniukowi oraz Kornelowi Morawieckiemu. Sesję rozpoczęły komunikaty Przewodniczącej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Barbary Zdrojewskiej oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego.

LIII sesję sejmiku Dolnego Śląska rozpoczął Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, który podsumował najważniejsze wydarzenia zmierzającej ku końcowi kadencji. Marszałek podziękował radnym, dyrektorom oraz pracownikom urzędu marszałkowskiego za pracę na rzecz regionu. Cezary Przybylski krótko przedstawił również priorytety Zarządu Województwa na kolejne lata.

Zarząd województwa przedstawił również radnym informację na temat przebiegu wykonania budżetu województwa w pierwszym półroczu 2014r. Radni zapoznali się również z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

Jednym z najważniejszych punktów LII sesji Sejmiku była podjęta przez radnych uchwała w sprawie przyznania tytułu Honorowego Obywatela Dolnego Śląska „Civi Honorario” Władysławowi Frasyniukowi oraz Kornelowi Morawieckiemu. Tytuł „Civi Honorario” nadawany jest m.in. osobom, których postawa miała wpływ na kształtowanie tożsamości naszego regionu.