rozmiar czcionki: A | A | A

Quady dla wrocławskiej policji

28.10.2019 15:18 15:18

W ramach współpracy i troski o bezpieczeństwo publiczne samorząd województwa przekazał dziś policjantom z Komisariatu Wodnego Policji we Wrocławiu dwa quady. Pojazdy kosztowały 120 tysięcy złotych, a ich zakup został sfinansowany w całości ze środków budżetu województwa.

Dolnośląski samorząd od lat współpracuje z Policją zarówno finansując zakup niezbędnego do codziennej pracy sprzętu jak i uczestnicząc w rozmaitych programach informacyjnych i profilaktycznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu.


Dzięki tej współpracy policjanci zostali w ciągu ostatnich lat wyposażeni m.in. w ultralekki samolot wyposażony w specjalistyczną kamerę do monitoringu bezpieczeństwa, poduszkowiec umożliwiający poruszanie się w trudnym terenie, czy pojazd z wyposażeniem dla antyterrorystów. Dodatkowo dofinansowane zostały takie inicjatywy jak patrole rowerowe, szkolenia dla policjantów i sprzęt dla techniki kryminalistycznej.


Współpraca z KWP we Wrocławiu opiera się również na działaniach w ramach programu „Bezpieczny Senior” oraz „Bezpieczny Dolnoślązak”, które ukierunkowane są na zwiększenie świadomości z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zarówno u najmłodszych jak i u seniorów. W tym roku podpisane zostało także porozumienie, które dotyczy prowadzenia wspólnych działań na rzecz podniesienia świadomości rodziców w temacie zażywania przez młodzież narkotyków i dopalaczy.