rozmiar czcionki: A | A | A

Promesy dla rejonu wałbrzyskiego

22.08.2018 13:06 13:06

Marszałek Cezary Przybylski w ramach Konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” wręczył dziś promesy przedstawicielom 4 gmin z rejonu wałbrzyskiego. Z osiemnastoma kolejnymi podpisał umowy o dofinansowaniu projektów w tym konkursie na łączną kwotę prawie 420 tys. zł. Promesy po 25 tys. zł otrzymały Gmina Ciepłowody, Jaworzyna Śląska, Międzylesie i Świdnica. Łączna wartość umów i promes to ponad pół mln zł.

To kolejne już pieniądze z puli 2 mln zł, które w 2018 roku Zarząd Województwa przeznaczył  na dofinansowanie projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Wnioski o dofinansowanie złożyło w sumie 107 Gmin na łączną kwotę blisko 3 mln zł. Ostatecznie dofinansowanie uzyskały 82 Gminy na łączną. Zadania realizowane są zgodnie z ogłoszeniem konkursowym i najczęściej dotyczą remontów świetlic wiejskich, obiektów sportowych, zagospodarowania terenów rekreacyjnych, budowy placów zabaw itd.

 - Wśród projektów przeważają te dotyczące zagospodarowania miejsc rekreacyjnych i sportowych, ale też miejsc publicznych dla mieszkańców czyli np. budowa chodnika, ścieżek i tras rowerowych, remontów i wyposażenia świetlic. Zainteresowanie programem „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” jest każdego roku bardzo duże, co świadczy nie tylko o potrzebach mieszkańców z terenów wiejskich,  ale także o ich aktywności, zaangażowaniu i dbałości o rozwój tych przestrzeni  i miejsc,  z których korzystają na co dzień – mówi marszałek Cezary Przybylski.


Maksymalnie wysokość dotacji to 25 000 zł.