rozmiar czcionki: A | A | A

Projekt Zielonej Doliny ma już swój logotyp

20.03.2017 12:32 12:32

Projekt „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” z nowym logotypem. W środę 15 marca odbyło się spotkanie Komisji Konkursowej, która wybrała znak graficzny sygnujący inicjatywę Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W obradach jury konkursu uczestniczyła wicemarszałek Ewa Mańkowska.

Na ogłoszony przez Uniwersytet Przyrodniczy konkurs na logotyp Zielonej Doliny wpłynęło ponad 200 prac. Ostatecznie jury konkursu na znak graficzny programu wybrało projekt Grzegorza Araszewskiego (+Division).

- Realizacja programu Zielona Dolina, to wielka rozwojowa szansa dla firm szeroko pojętej branży rolno-żywieniowej – mówiła Ewa Mańkowska – Mam nadzieję, że to inne regiony będą mogły czerpać z doświadczeń Dolnego Śląska w budowie nowoczesnej gospodarki służącej zdrowiu ludzi. – dodała wicemarszałek.  

Zielona Dolina to pomysł na rozwój szeroko pojętej bio-gospodarki. Dolny Śląsk ma wszystkie niezbędne zasoby, by stać się centrum produkcji żywności o właściwościach prozdrowotnych, dlatego inicjator tworzenia Zielonej Doliny, prof. Tadeusz Trziszka, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, od początku znalazł w dolnośląskich samorządowcach partnerów dla realizacji tego społeczno-gospodarczego przedsięwzięcia.

 
Ostatecznie powstał zaplanowany na wiele lat program „Dolny Śląsk” Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”, nad którego założeniami wspólnie pracowali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, firm i instytucji otoczenia biznesu.


Zielona Dolina to docelowo produkcja żywności nowej generacji o znaczeniu profilaktycznym w chorobach cywilizacyjnych, rozwój technologii pozwalających pozyskać i przetworzyć naturalne źródła surowców rolnych i biotechnologicznych w produkty żywnościowe i lecznicze, stworzenie wyspecjalizowanych usług o charakterze prozdrowotnym, rewitalizującym oraz edukacja popularyzująca zachowanie prozdrowotne, dotyczące m.in. żywienia.