rozmiar czcionki: A | A | A

Prawie 6,8 mln zł na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową

21.04.2017 13:57 13:57

Kolejne pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego trafiły do dolnośląskich samorządów. Tym razem to prawie 6,8 mln zł dotacji na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową w Polanicy Zdroju i Stroniu Śląskim. W piątek 21 kwietnia umowy przekazujące dofinansowanie podpisał oficjalnie marszałek Cezary Przybylski.

Pierwsza z inwestycji, która jest realizowana dzięki funduszom unijnym to modernizacja oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym. W ramach projektu zostanie zamontowany nowy sprzęt, w tym urządzenia do odwadniania osadu wraz z nową linią odwadniania osadu. Dodatkowo harmonogram prac zakłada wymianę pomp ściekowych i zasilenie nowoprojektowanych urządzeń z istniejącej rozdzielnicy. Modernizacja ma zakończyć się w listopadzie 2017 roku. Koszt inwestycji to prawie 2,4 mln zł, z czego ponad 1,6 mln zł pokryje dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Drugi projekt zgłoszony do dofinansowania, to budowa kanalizacji sanitarnej od Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie do istniejącego kolektora sanitarnego we wsi Stara Morawa. Wniosek o przyznanie dotacji zgłosiła gmina Stronie Śląskie. Dzięki tej inwestycji ścieki odprowadzane będą do miejskiej oczyszczalni w Strachocinie. Budowana sieć kanalizacyjna będzie miała prawie 6 km długości i będzie poprowadzona wzdłuż drogi asfaltowej prowadzącej do Jaskini Niedźwiedziej. Prace przy inwestycji mają zakończyć się w lipcu 2018 roku. Jej koszt to ponad 6,1 mln zł, a kwota przyznanego wsparcia wynosi około 5,2 mln zł.   

Wszystkie informacje o konkursach prowadzonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 są dostępne na stronie www.rpo.dolnyslask.pl