rozmiar czcionki: A | A | A

Poznaliśmy Laureatów 14. edycji Konkursu „Dolnośląski Gryf - Nagroda Gospodarcza”

25.10.2017 08:57 08:57

23 października 2017 roku podczas Wielkiej Gali Biznesu w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu poznaliśmy Laureatów 14. edycji Konkursu „Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza”. Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. dr hab. Andrzeja Kalety – Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu spośród 24 nominowanych firm i samorządów wyłoniła 8 Laureatów tegorocznej edycji. W Gali uczestniczył Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, który jest również przedstawicielem Kapituły Konkursu.

„Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza” to wyjątkowe podziękowanie dla tych, którzy tworzą gospodarczą i społeczną przyszłość Dolnego Śląska. Zwieńczeniem Konkursu jest coroczna Wielka Gala Biznesu, która przyciąga najważniejsze osobistości Dolnego Śląska ze świata biznesu, nauki, polityki i kultury. Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego z Dolnego Śląska.


W finale 14. edycji Konkursu „Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza” – organizowanego przez Zachodnią Izbę Gospodarczą – Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Związek Pracodawców Polska Miedź, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Pracodawców RP wspólnie z Partnerem Merytorycznym: firmą PwC i Mecenasem Konkursu: mBank SA spośród 160 zgłoszeń uczestniczyły 24 firmy i samorządy lokalne. Największą liczbę wniosków organizatorzy odnotowali w kategorii mikro i małych przedsiębiorstw – ponad 50 zgłoszeń.

Dziękuję wspaniałym dolnośląskim firmom za promowanie Dolnego Śląska – powiedział Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. – To właśnie tu, na Dolnym Śląsku mamy jeden z najwyższych PKB per capita. To dzięki naszym firmom – bardzo wam za to dziękuję – powiedział marszałek Cezary Przybylski.


Jednostki samorządu terytorialnego dzięki wyróżnieniu „Gryfem” zyskują wizerunkowo i promocyjnie – są tymi, którzy kreują dobre warunki dla rozwoju przedsiębiorczości oraz otwartość wobec nowych inwestorów. Posiadanie statuetki „Gryfa” przez samorząd jest sygnałem dla sektora biznesu oraz zainteresowanych nowymi inwestycjami, że w tym miejscu może liczyć na pomoc i wsparcie ze strony władz oraz, że administracja ma tu właściwe podejście do przedsiębiorstw, kreuje specjalne programy współpracy, a w konsekwencji pozwala to na spokojny rozwój biznesu.

- Bardzo cieszy mnie wzrastające zainteresowanie ze strony „mikro i małych” firm. Oznacza to, że sektor ten ma się czym chwalić i prezentuje coraz ciekawsze innowacyjne przedsięwzięcia - a to jest droga do coraz szybszego ich rozwoju. Jako samorządowcy powinniśmy w szczególny sposób myśleć o wsparciu sektora „mikro i małych” firm ponieważ potrafią one być siłą napędową w gospodarce opartej na wiedzy. Otrzymanie nagrody „Gryfa” przez te firmy daje efekt wizerunkowy i marketingowy. Mogą stać się bardziej widoczne, dotrzeć do szerszego grona klientów, a jako że w drodze po Nagrodę zostały ocenione przez Kapitułę złożoną m. in. z wybitnych osobistości życia gospodarczego - równocześnie wzrasta ich wiarygodność biznesowa - mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.Kapituła, w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, zwracała szczególną uwagę na gminne i powiatowe programy skierowane dla przedsiębiorców, zaangażowanie w pozyskiwanie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy oraz oferty wsparcia dla inwestorów zarówno na etapie podejmowania decyzji o inwestycji jak i jej rozwoju. Wobec pojawiających się w wielu gminach sygnałów o problemach z zadłużeniem sektora publicznego Kapituła przyglądała się też dokładnie wskaźnikom finansowym kandydatów do nagrody. Wyróżniająca się aktywność gmin/powiatów wobec sektora biznesu musi bowiem iść w parze z dobrą kondycją finansową samorządu. Pod uwagę braliśmy również wskaźniki, które charakteryzują przedsiębiorczość i zatrudnienie w ostatnich kilku latach, oceniając na tej podstawie dynamikę zmian, a pośrednio rolę władz.

Warto zwrócić uwagę na pojawiające się lokalne wspólne inicjatywy administracji i sektora prywatnego. Nie jest to może jeszcze partnerstwo publiczno-prywatne w pełnym tego słowa znaczeniu, ale z całą pewnością zalążek takiej kooperacji. Widać, że samorządy coraz lepiej komunikują się z biznesem, angażują we wspólne inicjatywy o charakterze społecznym czy np. związane z rozwojem dualnego szkolnictwa zawodowego. Jest to właściwy krok do dalszej współpracy przy przedsięwzięciach biznesowych czy inwestycyjnych.
 

Laureaci 14. edycji Nagrody Gospodarczej:

1. Nagroda za innowacyjny pomysł na biznes/ rozwój dla mikro i małych przedsiębiorstw:

Browar Stu Mostów Sp. z o.o.

2. Nagroda za innowacyjny pomysł na biznes/ rozwój dla średnich i dużych przedsiębiorstw:

DFME sp. z o.o.

3. Ambasador Dolnego Śląska:

Zakłady Porcelany Stołowej „Karolina” sp. z o.o.

4. Nagroda za społeczną odpowiedzialność firmy:

SITECH Sp. z o.o.

5. Nagroda dla samorządów za sukces w tworzeniu własnej, lokalnej marki:

Gmina Polanica Zdrój

6. Nagroda dla Pioniera Wieku Cyfrowego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA

7. Dolnośląski Produkt Roku:

KORBANK S.A.

8. Sukcesja z sukcesem:

Pneumat System Sp. z o.o.


Podczas tegorocznej edycji przyznano również Specjalnego Gryfa i tytuł Osobowości Dolnego Śląska. Otrzymał ją Radosław Ratajszczak, Prezes Zarządu ZOO Wrocław Sp. z o.o., którego doceniono za ogromny wkład w rozwój wrocławskiego ogrodu zoologicznego.

Konkurs „Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza” to konkurs przeznaczony dla przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego z Dolnego Śląska. Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w 2004 roku. Od tamtej pory wyróżnienie to stało się jedną z najbardziej prestiżowych Nagród z dziedziny gospodarki i biznesu w regionie. Od pierwszej edycji w szranki Konkursu stanęło ponad 1200 dolnośląskich firm i samorządów, które poddały się wnikliwej ocenie Kapituły Konkursu.