rozmiar czcionki: A | A | A

Pożegnanie Maturzystów z Kamiennej Góry

28.04.2017 14:08 14:08

W piątek 28 kwietnia 2017r. uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze w uroczysty sposób zakończyli rok szkolny i pożegnali się ze szkolnymi murami. W uroczystościach wzięła udział wicemarszałek Iwona Krawczyk.

Impreza rozpoczęła się od wymarszu uczniów oraz zaproszonych gości spod szkoły na kamiennogórski rynek. Tam dyrektorzy i grono pedagogiczne mogli się spotkać z tegorocznym maturzystami , aby wręczyć im świadectwa ukończenia szkoły.


Część oficjalną uroczystości otworzyła Dyrektor Szkoły, pani Mariola Jaciuk, która gratulowała abiturientom wspaniałych osiągnięć, sukcesów w nauce, w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.


Uczniowie klas IV złożyli  ślubowanie oraz zostali pasowani na absolwentów ZSZiO. Ten dzień był szczególnym podsumowaniem czterech lat nauki w szkole -  najlepsi odebrali zasłużone nagrody i dyplomy za wysokie wyniki w nauce, pracę na rzecz szkoły oraz osiągnięcia sportowe.


Już wkrótce egzaminy maturalne – jedno z najważniejszych wyzwań edukacyjnych. Życzenia powodzenia oraz uzyskania najlepszych wyników, umożliwiających zdobycie indeksu wymarzonej uczelni maturzystom złożyła wicemarszałek Krawczyk:
- Życzę , aby wasze życie było twórcze i oparte na pozytywnych wartościach, życzę pomyślności, radości oraz mądrych wyborów w dalszym dorosłym życiu”. Marszałek zwróciła również uwagę na potrzebę ciągłego rozwoju, który wymusza stawianie sobie wymagań i dążenie do osiągnięcia celów. Życzyła powodzenia na egzaminach oraz wielu sukcesów w dalszym życiu.


Słowa wdzięczności skierowała także do pedagogów i rodziców. Podziękowała im za zaangażowanie w prace na rzecz szkoły i jej społeczności, za motywowanie do działania oraz codzienną żmudną pracę z młodzieżą.
W pożegnaniu maturzystów z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących uczestniczyli  m.in.: Starosta Jarosław Gęborys, Poseł na Sejm RP Marzena Machałek oraz Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk.