rozmiar czcionki: A | A | A

Podpisanie umów Interreg na projekty drogowe

19.12.2016 14:40 14:40

Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego podpisał dzisiaj umowy o dofinansowanie dla trzech projektów drogowych z obszaru Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Interrreg Polska – Saksonia.

Razem z marszałkiem Cezarym Przybylskim, w spotkaniu udział wzięli: Leszek Loch, Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz Paweł Kurant, Dyrektor Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska – Saksonia.


Podpisane umowy dotyczą:- Modernizacji drogi wojewódzkiej nr 351 na odcinku Pieńsk - Jędrzychowice wraz z ul. Bolesławiecką i Dr. Kahlbaum - Allee w Görlitz

Celem projektu jest modernizacja drogi wojewódzkiej nr 351 na odcinku Pieńsk – Zgorzelec i ul. Bolesławieckiej w Zgorzelcu oraz ulicy Dr Kahlbaum-Alle w miejscowości Görlitz. Wspólna realizacja zadania doprowadzi do poprawy stanu technicznego dróg dojazdowych do istniejących przejść granicznych, a w konsekwencji zwiększenia prędkości przejazdowej podróżnych, a poprzez to zwiększenie mobilności transgranicznej. Zostaną poprawione warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich uczestników ruchu drogowego (pieszego i kołowego). Zmodernizowane drogi zostaną wykorzystane jako jeden z elementów połączenia sieci drogowej niższego rzędu z siecią dróg TEN-t (autostrada A-4 – po stronie niemieckiej nr 4 i docelowo A-18 – obecnie w większej części droga krajowa nr 18 – po stronie niemieckiej 15) oraz połączenia z drogą krajową nr 94 i nr 30 (droga krajowa nr 30 stanowiąca znaczną część drogi sudeckiej [na odcinku Zgorzelec - Jelenia Góra] określonej w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020).

Okres realizacji projektu: 16.01.2016 r. - 15.12.2018 r.


- Modernizacji drogi wojewódzkiej nr 353 na odcinku Pieńsk - Strzelno wraz z ul. Rothenburger Strasse w Krauschwitz

Celem projektu jest modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 na odcinku Strzelno - Pieńsk oraz drogi dojazdowej do granicy polsko - niemieckiej ul. Rothenburger Strasse w Krauschwitz. Wspólna realizacja zadania doprowadzi do poprawy stanu technicznego dróg dojazdowych do istniejących przejść granicznych, a w konsekwencji zwiększenia prędkości przejazdowej podróżnych. Zostaną poprawione warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich uczestników ruchu drogowego (pieszego i kołowego). Zmodernizowane drogi zostaną wykorzystane jako jeden z elementów połączenia sieci drogowej niższego rzędu z siecią dróg TEN-t. Po stronie polskiej, za pośrednictwem drogi krajowej nr 94 do autostrady A-4, a następnie po stronie niemieckiej do autostrady nr 4. Ponadto, przy pomocy łącznika drogi krajowej nr 94 do A 18 – po stronie polskiej i docelowo do A-15 po stronie niemieckiej. Równocześnie zmodernizowana droga w Krauschwitz ułatwi dostęp do przejścia granicznego Łęknica/Bad Muskau, a w przyszłości będzie alternatywą dla nowo projektowanego przejścia granicznego Pieńsk - Deschka.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. - 31.12.2019 r.

- Prac planistycznych związanych z budową mostu granicznego Pieńsk – Deschka

W ramach projektu planowane jest przygotowanie koncepcji lokalizacyjnej mostu granicznego na rzece Nysa Łużycka pomiędzy miejscowościami Pieńsk po stronie polskiej i Deschka po stronie niemieckiej wraz z jego drogami dojazdowymi. Znalezienie korytarza drogowego we wskazanym obszarze nie jest zadaniem łatwym ze względu na wymagania związane z ochroną środowiska. Dlatego Partnerzy zaplanowali przeprowadzenie wspólnej ekspertyzy lokalizacyjnej, która pozwoli na znalezienie optymalnej lokalizacji nowego obiektu mostowego. Partnerzy Projektu wspólnie przygotują Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia przed ogłoszeniem przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego wyłonią wspólnego wykonawcę ekspertyzy lokalizacyjnej.

Partner Wiodący: Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu
Partner Projektu: Landesamt für Straßenbau und Verkehr w Bautzen (LASuV NL Bautzen) (Krajowy Urząd ds. Budowy Dróg i  Ruchu Drogowego, Oddział Bautzen)
       
Okres realizacji projektu: 10.10.2016 - 30.09.2019