rozmiar czcionki: A | A | A

Obraduje Europejski Komitet Regionów

24.02.2020 15:07 15:07

Marszałek Cezary Przybylski uczestniczył dziś w posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury. Spotkanie odbyło się w ramach Europejskiego Komitetu Regionów.

Europejski Komitet Regionów to jedna z najważniejszych instytucji Unii Europejskiej gromadząca przedstawicieli regionów z całej Wspólnoty. Marszałek Cezary Przybylski jest jednym z przedstawicieli Polski w tym gremium. Pierwsza część dzisiejszych obrad dotyczyła oceny negatywnych skutków zmian demograficznych w regionach Unii Europejskiej. W dalszej części zebrani wysłuchali prezentacji dyrektora generalnego Dyrekcji ds. Zatrudnienia Komisji Europejskiej nt. budowania silnej Europy Socjalnej na rzecz sprawiedliwej transformacji (transformacji zielonej, cyfrowej i zjawiska starzenia się społeczeństwa), a także prezentacji przygotowanej przez Europejską Sieć ds. Lokalnych Działań Socjalnych i na rzecz Włączenia Społecznego,