rozmiar czcionki: A | A | A

XXIV Forum Ekonomiczne

02.09.2014 18:09 18:09

Już po raz siódmy liderzy środowiska samorządowego spotkali się podczas Forum Regionów w Krynicy-Zdroju. Przedstawiciele samorządów z całej Polski rozmawiać będą m.in. rozwoju regionalnym, polityce spójności, nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, gospodarce odpadami komunalnymi oraz źródeł finansowania kluczowych inwestycji infrastrukturalnych. Uczestnikiem Forum jest również Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Forum Regionów jest platformą wymiany poglądów oraz miejscem spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych z Europy Środkowo-Wschodniej z biznesem i środowiskiem naukowym. W obradach bierze udział niemal 500 osób: liderzy samorządowi, przedstawiciele biznesu, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych . Organizatorzy tegorocznego Forum przygotowali niemal 50 wydarzeń w 3 ścieżkach tematycznych w tym m.in. sesje plenarne, panele, warsztaty, wykłady oraz prezentacje.


Nasze województwo podczas XXIV Forum Ekonomicznego reprezentuje Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski. Marszałek Przybylski weźmie udział m.in. w środowej sesji plenarnej Forum „Europejska gospodarka – scenariusze na przyszłość”. Drugi dzień obrad zakończy uroczysta gala Forum Regionów, podczas której ogłoszone zostaną wyniki konkursu Lider Samorządów. Najważniejszym wydarzeniem czwartkowych obrad będzie sesja plenarna „Czas synergii. Jak uwolnić potencjał gospodarki Europy Środkowej?” oraz panel dyskusyjny pt. „samorządy wobec wyzwań edukacyjnych”. Panel poprowadził marszałek Cezary Przybylski.


Forum Ekonomiczne w Krynicy jest największą konferencją gospodarczo-polityczną w Europie Środkowej i Wschodniej. W ciągu trzech dni Forum odbędzie się ponad 150 wydarzeń i spotkań. Hasło przewodnie spotkania w Krynicy to „Pokryzysowy świat – czas nowych liderów”. Uczestnicy Forum będą mówić nie tylko o wyzwaniach regionów, ważna częścią programu obrad zajmuje „Forum Energetyczne”. O roli węgla, gazu ziemnego i energii atomowej w nadchodzących dekadach, a także o tym jakie powinno być miejsce Odnawialnych Źródeł Energii w systemach energetycznych państw członkowskich dyskutować będą z kolei uczestnicy „Nowy wymiar i wyzwania polskiej i europejskiej polityki energetycznej”.


Ważna częścią obrad będzie z pewnością kwestia modernizacji infrastruktury kolejowej prowadzonej dzięki wsparciu programów finansowych Unii Europejskiej.  O zmianach w spółkach Grupy PKP i o tym, jak przekształcają się w sprawnie działające przedsiębiorstwa rynkowe, opowiadać będą: przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, PKP SA, PKP PLK, PKP Intercity oraz PKP Cargo.