rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie z rosyjską młodzieżą

17.06.2011 15:31 15:31

Ostatni dzień pobytu delegacji Dolnego Śląska w obwodzie leningradzkim z marszałkiem Rafałem Jurkowlańcem na czele przebiegał na rozmowach związanych z kulturą, edukacją i współpracą polskiej i rosyjskiej młodzieży w ramach dwustronnych aktywności europejskich. Bartłomiej Ostrowski, dyrektor Wydziału Współpracy z Zagranicą UMWD, opowiadał naszym młodym wschodnim sąsiadom o doświadczeniach związanych z członkostwem w Unii Europejskiej oraz o tym jaką rolę w modernizacji Dolnego Śląska odgrywają fundusze unijne.

Spotkanie ze studentami Państwowego Instytutu Gospodarki, Prawa i Technologii Obwodu Leningradzkiego oraz uczniami Kolegium Pedagogicznego im. Uszyńskiego miało miejsce w Gatczinie, 45 km od Petersburga, gdzie znajduje się m.in. pałac dawnej rodziny carskiej. Poza odpowiedziami na pytania dyrektor Ostrowski chciał się dowiedzieć jak młodzi Rosjanie odbierają Unię Europejską. Podkreślał także rolę młodzieży w relacjach między Polską a Rosją. Z obu stron padły ciepła słowa na temat wzajemnej wymiany młodzieży.
Obecnie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia rozszerza sferę działania o wymianę młodzieży w ramach  programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tworzony jest też odpowiednik Centrum po stronie rosyjskiej. Ponadto edukacja młodzieży odbywa się w ramach Deklaracji Współpracy pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Administracją Obwodu Leningradzkiego w zakresie organizacji konkursów wiedzy o kraju i regionie partnera. Rosyjscy laureaci konkursu uczestniczą w specjalnie zorganizowanych dla nich zajęciach językowych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz poznają walory turystyczne naszego miasta, regionu i kraju. Z kolei polscy zwycięży w nagrodę wyjeżdżają do Petersburga.