rozmiar czcionki: A | A | A

Irlandzka misja handlowa na Dolnym Śląsku

13.04.2011 12:05 12:05

Gościem marszałka Rafała Jurkowlańca był Eugene Hutchinson, Ambasador Irlandii w Polsce. Wiodącym tematem rozmów było omówienie planowanych na jesień tego roku misji handlowych. Chodzi o wizytę na Dolnym Śląsku irlandzkich przedsiębiorców zainteresowanych zainwestowaniem w naszym regionie.

Podczas spotkania w urzędzie marszałkowskim ambasador przedstawił założenia planowanych irlandzkich misji handlowych na Dolnym Śląsku. Nakreślił grupy odbiorców oraz zainteresował się propozycją marszałka Jurkowlańca, aby włączyć do misji przedstawicieli samorządów terytorialnych. Ambasador wyraził uznanie dla dolnośląskich przedsiębiorców i walorów gospodarczych naszego regionu. Podczas rozmowy nie zabrakło również odniesień do sytuacji gospodarczej obu krajów oraz wpływu, jaki miał na nie kryzys finansowy ubiegłych lat. Zarówno marszałek jak i ambasador wyrazili wolę dalszej współpracy w kwestii organizacji spotkań pomiędzy podmiotami gospodarczymi Irlandii i Dolnego Śląska.

****
To już drugie spotkanie ambasadora z marszałkiem. W styczniu br. w urzędzie marszałkowskim rozmawiali o inwestycjach irlandzkich na Dolnym Śląsku. Wówczas ambasador poinformował, że 200 irlandzkich firm prowadzi inwestycje w Polsce. Jest to sporo jak na czteromilionowy kraj. Na Dolnym Śląsku zainwestowały takie firmy jak PM Group (branża budowlana), Allied Irish Bank (sektor bankowy), ValCon Healthcare (branża medyczna), ICE Investment (hotelarstwo, firma developerska), Steripack (branża medyczna), Fenelon Group International (branża metalowa). Podczas pierwszego spotkania ambasador Hutchinson przedstawił także sytuacje polskich emigrantów w Irlandii, podkreślając przy tym ich wysokie kompetencje zawodowe. Mówił również o bliskości kulturowej i mentalnej Irlandczyków i Polaków.