rozmiar czcionki: A | A | A

Ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga gościem Marszałka Województwa Dolnośląskiego

16.02.2015 10:30 10:30

Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego gościł Georges'a Fabera Ambasadora Wielkiego Księstwa Luksemburga w Polsce. Spotkanie poświęcone było promowaniu polsko-luksemburskiej współpracy gospodarczej i naukowej oraz wymiany kulturalnej.

W spotkaniu uczestniczyli także - reprezentujący Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Magdalena Najborowska-Pacamaj, Dyrektor Gabinetu Marszałka, Krzysztof Bramorski Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburg we Wrocławiu i Pełnomocnik Marszałka ds. Kontaktów Międzynarodowych oraz Monika Maziarz z Wydziału Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych.

W programie wizyty Ambasadora Luksemburga na Dolnym Śląsku przewidziane są również spotkania z Wojewodą Dolnośląskim oraz Prezydentem Wrocławia. Ambasador Georges Faber odwiedzi także Konsulat Honorowy Luksemburga we Wrocławiu, który funkcjonuje w stolicy Dolnego Śląska od maja 2013 roku przy ul. Rzeźniczej 32-33.

Wielkie Księstwo Luksemburga

Wielkie Księstwo Luksemburga jest monarchią konstytucyjną na czele której stoi Wielki Książę. Powoływany przezeń Rząd odpowiedzialny jest przed jednoizbowym parlamentem. Władza ustawodawcza należy do Wielkiego Księcia i Izby Deputowanych. Luksemburg jest członkiem Beneluxu oraz jednym z założycieli wszystkich trzech Wspólnot, w tym EWG.

Według danych NBP skumulowana wartość zobowiązań z tytułu inwestycji firm luksemburskich w Polsce na koniec 2012 roku wyniosła 18.222,8 mln EUR. Dało to Luksemburgowi 4 pozycję wśród zagranicznych inwestorów.

Najwięksi luksemburscy inwestorzy to: Goodyear Luxemburg S.A. (firma amerykańska zarejestrowana w Luksemburgu); Guardian Industries Corporation (firma amerykańska zarejestrowana w Luksemburgu); Arcelor, AVON Luksemburg Holdings; AP Portico Sari; EMPIK Centrum Investments S.A. (firma włoska zarejestrowana w Luksemburgu), Teksid Aluminium Luksemburg S.a.r.l. S.C.A. (firma włoska zarejestrowana w Luksemburgu).

Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich w Luksemburgu, wg danych NBP, wyniosła na koniec 2012r. 9.471,8 mln EUR co daje Luksemburgowi 1 miejsce wśród polskich inwestycji zagranicznych z udziałem ponad 22%.

Po 1 maja 2004 r. Luksemburg utrzymał wobec obywateli nowych państw członkowskich, w tym Polski, dotychczasowe ograniczenia w dostępie do rynku pracy. W maju 2006 r. okres przejściowy został przedłużony na kolejne 3 lata.

Od 1 listopada 2007r. rynek pracy został otwarty dla polskich obywateli.

Podstawowe dziedziny polsko-luksemburskiej współpracy gospodarczej regulowane są postanowieniami Traktatu Akcesyjnego podpisanego w dn.16.04.2003 r.

Szereg kwestii związanych ze współpracą gospodarczą regulują bilateralne porozumienia i umowy międzyrządowe:

- umowa między Rządem PRL a Rządem Królestwa Belgii i Rządem WKL w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji z 19.05.1987 r. oraz
- konwencja między Polską a WKL w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z 14.06.1995 r.