rozmiar czcionki: A | A | A

Dzień dobry biznes - seminarium dla studentów i absolwentów

19.03.2014 15:56 15:56

Dziś w budynku Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się seminarium z cyklu „Dzień dobry biznes” promujące inicjatywę JEREMIE wśród studentów i absolwentów. Organizatorem spotkania był Bank Gospodarstwa Krajowego, jako Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego oraz Uniwersytet Wrocławski. Seminarium uroczyście otworzył przedstawiciel zarządu Województwa Dolnośląskiego dr Jerzy Tutaj.

„Dzień dobry biznes” to cykl seminariów skierowanych do studentów i absolwentów uczelni, którzy chcieliby założyć własny biznes lub planują skorzystanie z dotacji zwrotnych w formie pożyczek i poręczeń z Inicjatywy JEREMIE.


Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował o przystąpieniu do Inicjatywy JEREMIE, realizowaną w ramach projektu Dolnośląski Fundusz Powierniczy. Projekt ma na celu ułatwić mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do finansowania, a przez to pomóc w kreowaniu ich aktywności gospodarczej. - Od początku działalności Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego wsparcie otrzymało 3137 przedsiębiorców, którzy otrzymali w sumie 422,5 mln zł – podkreślał dr Jerzy Tutaj.


Podczas dzisiejszego seminarium odbyła się giełda ofert, czyli stoliki eksperckie instytucji udzielających wsparcia dolnośląskim przedsiębiorcom w ramach inicjatywy JEREMIE. Każdy z zainteresowanych studentów miał możliwość uzyskania potrzebnych danych i adresów do konkretnych instytucji wsparcia.


Dr Jerzy Tutaj przekonywał studentów, że warto być przedsiębiorczym w każdej dziedzinie swojej działalności: - Wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, chcemy wyzwolić energię i potencjał młodego pokolenia, stwarzając warunki ułatwiające wzięcie pełnej odpowiedzialności za swoją przyszłość.


Cykl spotkań „Dzień dobry biznes” organizowany przy współudziale najlepszych uczelni wyższych pozwala m.in.:
- poznać przedsiębiorców, którzy stali się liderami na rynku,
- porozmawiać z pośrednikami finansowymi realizującymi w praktyce pomoc z JEREMIE,
- wziąć udział w warsztatach nt. zakładania własnej firmy lub poznać podstawy marketingu i strategii marketingowych.