rozmiar czcionki: A | A | A

Ratują polskie cmentarze na Wschodzie - konferencja

04.10.2013 15:10 15:10

Kilkudziesięciu nauczycieli i uczniów, przedstawiciele Telewizji Polskiej oraz samorządowcy – słowem wszyscy zaangażowani w akcję „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” spotkali się dziś podczas konferencji podsumowującej tegoroczny wyjazd wolontariuszy ratujących polskie cmentarze. Samorząd Dolnego Śląska reprezentował marszałek Rafał Jurkowlaniec, który w lipcu odwiedził cmentarz w Płonnym na Ukrainie, gdzie pracowała młodzież z Legnicy.

Konferencja podsumowująca akcję „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” odbyła się w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wśród zaproszonych byli główni bohaterowie inicjatywy, a więc uczniowie i nauczyciele, który poświęcili swój wolny czas ratując polskie cmentarze pozostawione na Wschodzie, ale również pomysłodawczyni akcji redaktor Grażyna Orłowska- Sondej, marszałek Rafał Jurkowlaniec, który od lat patronuje tej inicjatywie oraz dolnośląska kurator oświaty Beata Pawłowicz.


„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” to wyjątkowa akcja, która nie mogłaby się udać bez ofiarności wolontariuszy, czyli młodzieży szkolnej z całego Dolnego Śląska. Od czterech lat uczniowie ze wszystkich szkół w regionie odnawiają polskie cmentarze pozostawione za wschodnią granicą. Dzięki ich wysiłkom udało się zapobiec likwidacji ogromnego, zabytkowego cmentarza w Kołomyi.


Przez kolejne lata młodzież remontowała cmentarze w Drohobyczu, Bohorodyczynie, Tuligłowach, Podhajcach Moczulance na Wołyniu, Berdyczowie, Lubarze, Żytomierzu czy Brzeżanach. Dolnośląska młodzież przez cały rok prowadzi również zbiórkę pieniędzy na renowację nekropolii. W tym roku co drugi uczeń przekazał na ten cel jedną złotówkę. W sumie dzieciaki zgromadziły ponad 150 tysięcy zł.


Tegoroczna edycja objęła ponad 50 cmentarzy m.in. w Jampolu, Zasławiu, czy Lityniu, na których pracowało ok. 700 gimnazjalistów z Dolnego Śląska. Marszałek Rafał Jurkowlaniec odwiedził w lipcu Płonne na Ukrainie, gdzie młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legnicy ratowała miejscowy polski cmentarz.


***


Samorząd Dolnego Śląska od trzech lat wspiera finansowo akcję TVP Wrocław. W sumie do tej pory przekazaliśmy na ten cel ponad 270 tysięcy złotych. Marszałek Jurkowlaniec objął akcję honorowym patronatem.


Dolnoślązacy mają szczególny obowiązek dbania o  naszą spuściznę pozostawioną za wschodnia granicą. Po wojnie ponad milion mieszkańców Kresów osiedliło się w naszym regionie. Dzisiaj ich wnuków nie trzeba zachęcać do uczestnictwa w tym pospolitym ruszeniu. Do udziału w przyszłorocznym wyjeździe już zgłosiło się ponad tysiąc osób, a na ratunek czeka jeszcze ponad 100 udokumentowanych i opisanych miejsc spoczynku naszych narodowych bohaterów i zwykłych mieszkańców Kresów.