rozmiar czcionki: A | A | A

Konsultacje społeczne od 18 kwietnia do 25 maja!

22.04.2011 15:40 15:40

Od kilku miesięcy urząd marszałkowski prowadzi proces aktualizacji Dolnośląskiej Strategii Innowacji. Dokument należy przeanalizować w celu dostosowania jego założeń do zmian zachodzących zarówno w Polsce, jak i na poziomie Unii Europejskiej. Dzięki temu, Dolny Śląsk w przyszłości ma szansę stać się nowoczesnym, rozwijającym się gospodarczo i dobrze przystosowanym do realiów dyktowanych przez proces globalizacji regionem.   Na obecnym etapie opracowana została Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 oraz Plan Wykonawczy do RSI WD na lata 2012-2014. Dokumenty te powstały w oparciu o prace blisko 60 regionalnych ekspertów tj. przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego i naukowo-badawcze, uczelnie wyższe, instytucje otoczenia biznesu i przedstawicieli gospodarczych sieci powiązań.   Strategia oraz Plan Wykonawczy do niej zostały przekazane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do konsultacji społecznych.