rozmiar czcionki: A | A | A

XXXVII Sesja Sejmiku

23.05.2013 13:07 13:07

Nowe Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych, utworzenie specjalnej szkoły przysposabiającej do pracy osoby niepełnosprawne oraz zmiana kryteriów ubiegania się o stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów – m.in. tymi tematami zajęli się radni podczas XXXVII Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Posiedzenie otworzyły informacje i komunikaty marszałka Rafała Jurkowlańca. Marszałek streścił radnym najważniejsze działania, które podjął ostatnio zarząd naszego województwa.


Kryniczno, Ścinawka Dolna, Lubków i Jędrzychowice – to nowe lokalizacje instalacji do przetwarzania odpadów w województwie dolnośląskim. Radni przegłosowali dziś zmiany w Wojewódzkim Programie Gospodarowania Odpadami 2012, które pozwolą na wpisanie do niego czterech nowych istniejących Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Region północno-centralny zyskał instalację MBP w Krynicznie (gm. Środa Śląska) przeznaczoną do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, region zachodni dwie kompostownie do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów w Lubkowie (gm. Warta Bolesławiecka) oraz w Jędrzychowicach (gm. Zgorzelec), natomiast region południowy składowisko odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych w Ścinawce Dolnej (gm. Radków).

Wszystkie instalacje były wcześniej określone w WPGO 2012 jako planowane regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), dla których decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach uzyskano do końca 2011 r. Na przełomie marca i kwietnia br. właściciele instalacji przysłali do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zgłoszenia o zakończeniu budowy oraz pozwolenia na użytkowanie instalacji. Pracownicy UMWD w kwietniu br. przeprowadzili oględziny wszystkich instalacji. Nowe instalacje RIPOK spełniają wymagania ustawowe, w tym wymagane wydajności określone w WPGO2012. Dzięki temu i dzisiejszemu głosowaniu radnych instalacje oficjalnie uzyskały status RIPOK-ów. Uchwała w tej sprawie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.