rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie roczne z Komisją Europejską

28.11.2013 17:59 17:59

28 listopada 2013r. odbyło się spotkanie roczne z Komisją Europejską poświęcone postępom wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w latach 2007-2013 (RPO WD). W spotkaniu uczestniczył dr Jerzy Tutaj – Członek Zarządu Województwa, Mirosława Kwitek - Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, Maciej Zathey - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz pracownicy Departamentu Funduszy Europejskich Sławomir Sobieszek i Elżbieta Krystecka.

Komisję Europejską reprezentowali Ioannis Kroustalis (opiekun RPO WD ze strony KE), Rafał Janas oraz Karolina Dybowska. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na czele z Agnieszką Dawidzik - Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej.


Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego przedstawili stan zaawansowania finansowego oraz realizacji wskaźników Programu. Podczas spotkania dyskutowano także o zaproponowanych przez Komisję zasadach obliczania efektywności kosztowej realizacji projektów na podstawie wybranych wskaźników postępu rzeczowego w RPO WD. Przedstawiciele Komisji podziękowali za przygotowany na podstawie RPO WD materiał i wynikające z niego uwagi do ww. zasad.


Następnie podjęto kwestię przygotowania do nowego okresu programowania. W skrócie przedstawiono przebieg konsultacji społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Szczegółowo dyskutowano m.in. o wsparciu infrastruktury transportu w naszym województwie oraz podejściu do wprowadzania „inteligentnych specjalizacji regionu” w nowym okresie programowania.


Przedstawiciele Komisji zostali zaproszeni na grudniowe spotkania w naszym województwie  poświęcone dalszym pracom nad RPO WD 2014-2020 oraz wdrażaniu „inteligentnych specjalizacji”.