rozmiar czcionki: A | A | A

Nowy Zakład Aktywności Zawodowej w Dzierżoniowie

30.01.2020 08:03 08:03

28 stycznia w Dzierżoniowie został otwarty siódmy na Dolnym Śląsku Zakład Aktywności Zawodowej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu województwa dolnośląskiego: wicemarszałek Marcin Krzyżanowski, Paweł Parus - Pełnomocnik Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Jerzy Komorowski - dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i jego zastępca Rafał Olejarz oraz Bogusława Kulińska, dyrektor Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

W otwarciu wzięli udział także przedstawiciele lokalnych samorządów, Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz oddziałów i kół dolnośląskich. Honory gospodarza pełniła Jolanta Oliwa, przewodnicząca PSONI koło w Dzierżoniowie.


- Samorząd województwa wsparł i będzie wspierał finansowo funkcjonowanie tej ważnej placówki. Zakłady Aktywności Zawodowej to miejsca, gdzie osoby z niepełnosprawnościami znajdują zatrudnienie, rozwijają swoje pasje i umiejętności. Warto wspierać takie miejsca – komentuje wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.


Zakład Aktywności Zawodowej PSONI w Dzierżoniowie zatrudni 30 osób z niepełnosprawnościami. Będą pracować w branżach: cateringowej, małej poligrafii i montażu części.


Celem Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.