rozmiar czcionki: A | A | A

"Nie dla narkotyków"

24.09.2018 14:50 14:50

„Nie dla narkotyków” to główne hasło projektu realizowanego przez polskich i saksońskich policjantów. Projekt zakładał zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym. Był realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg Polska- Saksonia 2014-2020 od 2016 roku. Dziś w Görlitz odbyło się podsumowanie jego rezultatów.

- Problem narkotyków dotyczy zarówno młodzieży polskiej jak i niemieckiej, tej z dużych metropolii, jaki i tej z małych miast i wsi. Pojawienie się dopalaczy, ich dostępność - to wpłynęło na metody działania policji. Dlatego tak ważne jest podnoszenie świadomości młodych ludzi co do skutków zażywania tych substancji. Edukacja to nasza najważniejsza broń w walce o zdrowie i życie młodych ludzi. Dzięki niej możemy sprawić, że działania producentów dopalaczy będą nieskuteczne, a dzieci bezpieczne – mówił na spotkaniu marszałek Cezary Przybylski.


Projekt miał na celu m.in.  zwiększenie intensywności współpracy policji polskiej i saksońskiej w zakresie zapobiegania zwalczania przestępstw związanych z narkotykami i dopalaczami oraz podniesienie poziomu świadomości społecznej na temat dopalaczy i narkotyków na terenie pogranicza polsko-saksońskiego. Miał również pomóc w podniesieniu kompetencji funkcjonariuszy i pracowników policji zajmujących się tematyką narkotykową, a także podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców pogranicza polsko- saksońskiego na temat problemów związanych z zażywaniem substancji odurzających.
Dlatego też w ramach projektu przeszkolono blisko 90 funkcjonariuszy policji, przeprowadzono konkurs dla szkół Dopalacze – Zabijacze, zorganizowano ponad 10 imprez masowych dotyczących problematyki narkotyków i dopalaczy, zorganizowano liczne spotkania i seminaria eksperckie. Prowadzona jest także kampania profilaktyczna adresowana do uczniów, rodziców oraz nauczycieli, w której do tej pory wzięło udział ponad 9 tys. osób.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego dofinansował projekt ze środków EFRR kwotą blisko 2 mln zł.