rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

08.06.2017 13:46 13:46

Podpisanie opinii w sprawie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, dyskusja na temat harmonogramu prac nad nowelizacją Strategii Województwa i określenie wstępnych terminów konsultacji projektu dokumentu oraz coraz trudniejsza sytuacja opieki psychiatrycznej na Dolnym Śląsku – to główne tematy posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, które odbyło się wczoraj (7 czerwca) w urzędzie marszałkowskim. Obrady prowadził marszałek Cezary Przybylski, Przewodniczący WRDS WD.

Jedną z głównych kwestii poruszonej podczas posiedzenia było zgłoszenie przez przewodniczącego Cezarego Przybylskiego tematu stawek za leczenie psychiatryczne. Na Dolnym Śląsku wycena tych świadczeń jest najniższa w skali kraju, co spowodowało dramatyczną sytuację w placówkach psychiatrycznych województwa dolnośląskiego. Ustalono, że temat ten będzie omawiany na najbliższym posiedzeniu Prezydium WRDS WD. Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak dodał, że Ministerstwo Zdrowia planuje reformę lecznictwa psychiatrycznego, dlatego też warto zorganizować spotkanie z jego przedstawicielami.


Najbliższe posiedzenie Prezydium WRDS WD odbędzie się 3 lipca br.