rozmiar czcionki: A | A | A

Marszałek odznaczył Hetmana Kraju Libereckiego

05.06.2017 16:57 16:57

Dolny Śląsk prowadzi szeroką współpracę zagraniczną, jednak za szczególnie ważną i priorytetową uważa współpracę transgraniczną i kontakty z regionami czeskimi, sąsiadującymi z naszym województwem. Marszałek Cezary Przybylski wziął udział w posiedzeniu Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej we Wrocławiu – grona osób zaangażowanych we wspólne działania oraz inicjatywy na polsko-czeskim pograniczu. Marszałek wręczył również Złotą Odznakę „Zasłużony dla Dolnego Śląska” Martinowi Pucie, Hetmanowi Kraju Libereckiego, który jest znaczącą postacią dla polsko-czeskiej współpracy od początku lat 90.

To tutaj, na Dolnym Śląsku, powstało EUWT NOVUM z o.o, organizacja dbająca o rozwój przygranicznych relacji. W tym roku obchodzić będziemy drugą rocznicę istnienia EUWT NOVUM, które niewątpliwie jest wspólnym sukcesem Polaków i Czechów. Na Dolnym Śląsku działają Euroregiony Nysa i Glacensis, które od lat 90. przybliżają obie nacje do siebie, a obecnie wspierają EUWT jako jego członkowie. Bez nich relacje polsko-czeskie nie byłyby  tak bliskie i tak efektywne.

Cieszę się, że na miejsce spotkania wybrany został Wrocław, stolica Dolnego Śląska, regionu, który współpracuje aż z czterema czeskimi krajami: kralowohradeckim, libereckim, ołomunieckim oraz pardubickim. Łączą nas wspólne inicjatywy, projekty, a społeczności lokalne czerpią satysfakcję z wieloletnich więzów przyjaźni – mówił podczas komisji marszałek Cezary Przybylski.

Współpracę z sąsiadami wspierają fundusze Unii Europejskiej, m.in. program Interreg Polska-Czechy (z budżetem 226 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), co pozwala na organizację wielu wydarzeń i wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych, szkół, instytucji.

Marszałek podczas komisji wręczył także odznaczenie – Złotą Odznakę „Zasłużony dla Dolnego Śląska”  Martinowi Pucie, Hetmanowi Kraju Libereckiego. Odznaka jest jedynie skromnym wyrazem uznania dla przedsiębiorczości, aktywności, życzliwego wspierania polsko-czeskich inicjatyw oraz poszukiwania rozwiązań dobrych dla wszystkich.

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panu za wieloletnią aktywność w ramach Euroregionu Nysa, wspieranie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM Z O.O., oraz inicjatywy podejmowane w ramach Kraju Libereckiego, którym Pan zarządza. Każde spotkanie przebiega w duchu zrozumienia potrzeb społeczności żyjących po obu stronach granicy, rzeczowości oraz poszukiwania rozwiązań satysfakcjonujących dla wszystkich zainteresowanych – mówił marszałek.

Samorząd województwa stara się, aby polsko-czeskie relacje były coraz lepsze, mocniejsze i bliższe. Bez zaangażowania Martina Puty nie istniałoby EUWT NOVUM z o.o. oraz nie byłaby realizowana inicjatywa stworzenia Mostu Trójstyku łączącego Bogatynię, Hradek i Zittau, który przyczyni się do rozwoju turystyki na polsko-czesko-niemieckim pograniczu oraz będzie elementem rozwoju gospodarczego pogranicznych obszarów trzech krajów. Budujemy most w wymiarze praktycznym i symbolicznym, łączący społeczności i gospodarki, miasta oraz regiony.