rozmiar czcionki: A | A | A

Konwent Wójtów i Burmistrzów Subregionu Wrocławskiego

13.02.2017 07:12 07:12

8 lutego 2017 r. w Krotoszycach podczas Konwentu Wójtów i Burmistrzów Subregionu Wrocławskiego Iwona Krawczyk Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego rozmawiała z samorządowcami o rozwoju dolnośląskiej bazy sportowej w latach 1995-2016 oraz planach inwestycyjnych na rok 2017.

Wicemarszałek przedstawiła również podział środków na zadania całoroczne zaplanowane na rok 2017, w tym miedzy innymi: szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, program Sprawny Dolnoślązaczek, wsparcie szkolenia sportowego w klubach sportowych Dolnego Śląska, upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych.Dyskusję zdominował temat decyzji Ministerstwa Sportu i Turystyki o reorientacji instytucjonalnej i prowadzeniu jednolitego naboru wniosków przez Ministerstwo w ramach Program Rozwoju Infrastruktury Ponadlokalnej.