rozmiar czcionki: A | A | A

Konsultacje S3 w Szczawnie-Zdroju

29.03.2018 14:38 14:38

Marszałek Cezary Przybylski wziął dziś udział w konsultacjach dotyczących przebiegu łączników drogi ekspresowej S3 z Kamienną Górą oraz Aglomeracją Wałbrzyską, które odbyły się w Szczawnie - Zdroju.

Zadanie budowy łączników nie jest w bezpośrednich kompetencjach Samorządu Województwa Dolnośląskiego, ale Zarząd Województwa podjął się przygotowania dokumentacji, w której określona zostanie wstępna ocena możliwości dla tej inwestycji.

Budowa łączników między drogą ekspresową S3 a aglomeracją wałbrzyską zgodna jest z zapisami zawartymi w obowiązujących oraz opracowywanych dokumentach wojewódzkich tj. w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego i Planie zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego.


Realizacja łączników to istotne uzupełnienie sieci drogowej w naszym regionie, zapewniające poprawę dostępności obszaru Sudetów. Wpisuje się także w koncepcję tzn. „Trasy sudeckiej”. Z poziomu krajowego łączniki stanowią element trasy alternatywnej do autostrady A4 łącząc znaczące ośrodki miejskie, czyli Zgorzelec – Jelenią Górę – Wałbrzych – Świdnicę – Dzierżoniów – Nysę – Opole i dalej z autostradą A1 w Częstochowie.


- Brak dobrej i nowoczesnej infrastruktury transportowej naraża na marginalizację ten rejon Dolnego Ślaka, który ma wielki potencjał gospodarczy i turystyczno – uzdrowiskowy. Zapewnienie dobrego dostępu do  drogi ekspresowej S3 łączącej Dolny Śląsk z portami morskimi na północy oraz z południem Europy, może zapewnić dynamiczny rozwój gospodarczy takich gmin jak: Wałbrzych, Świdnica, Świebodzice, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Walim, Jedlina-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, czy  Nowa Ruda – mówił marszałek Cezary Przybylski.


Przygotowywana przez samorząd województwa dokumentacja będzie mogła stanowić wkład do realizacji planowanej inwestycji na szczeblu krajowym.