rozmiar czcionki: A | A | A

Konferencja pn. „S3 – D11 - wspólnie dla transeuropejskich powiązań transportowych”

26.05.2017 14:37 14:37

Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM zapraszają na konferencję, która odbędzie się 30 maja 2017 r. w Gościńcu nad Bukówką, ul. Widokowa 10, w Miszkowicach (gmina Lubawka). Wydarzenie to stanowi kontynuację inicjatywy podjętej przez samorządy polskie i czeskie, która znalazła swoje odzwierciedlenie w „Deklaracji współpracy” podpisanej w Lubawce w 2015 roku.

Ponieważ 14 października 2016 r. pan Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa ogłosił, że podpisał skierowanie do realizacji ostatniego odcinka trasy S3 z Bolkowa do granicy państwa warto sprawdzić, na jakim etapie przygotowań do realizacji znajduje się obecnie ta strategiczna dla Polski i Czech inwestycja. Warto również określić, jakie czynności w tej sprawie już wykonano, co jeszcze pozostało do zrobienia oraz w jaki sposób można wzmocnić już podjęte działania.W programie konferencji przewiduje się także prezentację aktualnych uwarunkowań planistycznych i makroekonomicznych budowy połączenia dróg S3 i D11. Informacje o stanie zaawansowania prac nad realizacją połączenia wymienionych dróg po stronie polskiej i czeskiej zostaną przedstawione przez instytucje odpowiedzialne za realizację inwestycji.Konferencja zakończy się podpisaniem „Deklaracji Lubawskiej 2017”, która ma podkreślić żywotne znaczenie tej inwestycji dla polskich i czeskich regionów i naszą determinację na rzecz jej dynamicznej realizacji. Deklaracja zostanie przekazana stronie rządowej w Polsce i w Republice Czeskiej.


W imieniu Samorządu Województwa Dolnośląskiego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym ważnym dla realizacji połączenia dróg S3 i D11 wydarzeniu.

 
Organizacja Konferencji dofinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.