rozmiar czcionki: A | A | A

Konferencja "Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny w infrastrukturze informacji przestrzennej"

24.04.2017 11:30 11:30

Dzisiaj we Wrocławiu rozpoczęła się konferencja poświęcona zagadnieniom roli państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w infrastrukturze informacji przestrzennej. W rozpoczęciu konferencji udział wziął Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Paweł Hreniak, Wojewoda Dolnośląski.

W dwudniowej konferencji wezmą udział przedstawiciele administracji geodezyjno-kartograficznej i wykonawcy z branży geodezyjno-kartograficznej z całej Polski. Podczas spotkania poruszone zostaną zagadnienia związane z wykorzystaniem i utrzymaniem danych z powiatowych i wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych, problematyka wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz współpraca między organami administracji geodezyjnej. i kartograficznej a wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych.


Spotkanie geodetów, kartografów i przedsiębiorców z całego kraju jest dobrą okazją do wymiany doświadczeń oraz do dyskusji nad kluczowymi wyzwaniami współczesnej geodezji.