rozmiar czcionki: A | A | A

Konferencja dotycząca zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnosląskiego

08.02.2017 15:05 15:05

Strona Rządowa przekazała Samorządowi Województwa Dolnośląskiego Stanowisko Rządu RP dotyczące zmian w kontraktach terytorialnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju obie strony kontraktu terytorialnego przed rozpoczęciem negocjacji przygotowują swoje stanowiska. Biorąc pod uwagę informacje, sugestie oraz wytyczne Ministerstwa Rozwoju zawarte w Stanowisku Rządu RP, Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził opracowany na podstawie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, projekt Stanowiska Samorządu Województwa Dolnośląskiego dotyczący zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Dolnego Śląska.


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z treścią  dokumentu. Zgodnie z zapisami Ustawy, opracowany projekt stanowiska wymaga uzyskania opinii jednostek samorządu terytorialnego, znajdujących się na terenie województwa, wyrażanej podczas konferencji.


W związku z powyższym, Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 22 lutego 2017 r. ma przyjemność zaprosić przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego na konferencję, podczas której będzie możliwość zgłaszania uwag i opinii do projektu Stanowiska oraz wzięcia udziału w dyskusji.


Uwagi i opinie będzie można wyrazić ustnie podczas konferencji lub pisemnie do dnia 22.02.2017 r. Pisemne uwagi będą przyjmowane wyłącznie na formularzu, przesłanym pocztą elektroniczną na adres: justyna.boczar@umwd.pl


Liczba miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń!


Prosimy o przesłanie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną na adres: justyna.boczar@umwd.pl  do dnia 15 lutego 2017 r.
Zaproponowane zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego wynikają z potrzeby uelastycznienia procesu jego wdrażania, a także konieczności ujęcia na liście przedsięwzięć priorytetowych dwóch nowych przedsięwzięć:


•    „Wsparcie obszaru kultury w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego”,


•    „Rozwój klastrów energii w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym”.
Przedstawiony do opinii projekt Stanowiska Samorządu Województwa Dolnośląskiego stanowić będzie narzędzie dla przeprowadzenia negocjacji pomiędzy Stroną Rządową i Samorządową w zakresie wprowadzenia zaproponowanych zmian do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego.


Zarząd Województwa Dolnośląskiego serdecznie zaprasza do aktywnego udziału w konferencji wszystkich zainteresowanych przyszłością naszego Regionu.


Do pobrania:

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Dolnośląskiego

Projekt Stanowiska Samorządu Województwa Dolnośląskiego dotyczący zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego

Stanowisko Rządu RP dotyczące zmian w kontraktach terytorialnych

Aneks Nr 2 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego – zaproponowany przez Stronę Rządową

Zaproszenie

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy na konferencję

Formularz  zgłaszania uwag do projektu Stanowiska Samorządu Województwa Dolnośląskiego dotyczącego zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego