rozmiar czcionki: A | A | A

Kolejne promesy na lokalne projekty

24.08.2018 14:02 14:02

Przedstawiciele gmin Bierutów, Dobroszyce, Milicz, Przeworno, Wisznia Mała, Wołów i Oborniki Śląskie odebrali dziś promesy na realizację własnych projektów zgłoszonych do konkursu w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Podczas spotkania w Domaniowie podpisanych zostało również 17 umów na dofinansowanie kolejnych lokalnych projektów. Łączna wartość tych umów i promes to prawie 555 tysięcy zł.

- W ostatnim czasie spotkałem się z przedstawicielami ponad 80 dolnośląskich gmin, by przekazać im środki finansowe w programie, który samorząd województwa prowadzi od lat. W sumie to 2 mln zł.  Za te pieniądze w małych miejscowościach i wsiach powstają nowe miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. Są więc place zabaw, boiska i plenerowe siłownie, remontowane są też świetlice wiejskie. Te inwestycje wpływają nie tylko na podnoszenie jakości życia, ale także na integracje lokalnej społeczności – mówi marszałek Cezary Przybylski.

W roku 2018 Zarząd Województwa przeznaczył 2 mln zł na dofinansowanie projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Wnioski złożyło w sumie 107 Gmin na łączną kwotę prawie 3 mln zł. Ostatecznie dofinansowanie uzyskały 82 Gminy.