rozmiar czcionki: A | A | A

IV Dolnośląski Kongres Obywatelski w Krzyżowej

04.10.2018 15:55 15:55

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych jest organizatorem największego wydarzenia sektora obywatelskiego w regionie – IV Dolnośląskiego Kongresu Obywatelskiego. Dziś w Krzyżowej k. Świdnicy w Kongresie wziął udział również marszałek Cezary Przybylski.

Najwięcej dolnośląskich organizacji jako najważniejszy obszar swoich działań wskazuje sport, turystykę, rekreację i hobby, potem edukację i wychowanie, kulturę i sztukę.


W województwie dolnośląskim najwięcej organizacji działa w skali nie większej niż lokalna (najbliższego sąsiedztwa, gminy lub powiatu). Ponad połowa z nich  działa wyłącznie w oparciu o pracę społeczną.


Dolnośląskie NGO działają profesjonalnie, współpracujemy z nimi od lat organizując konkursy dofinansowujące ich działalność. Składają setki swoich projektów i skutecznie zdobywają dofinansowanie. Na wrześniowej sesji podjęliśmy uchwałę i przyjęliśmy program współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku  na 2019 rok” – mówi marszałek Cezary Przybylski. .  


W programie określone zostały zasady i formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne do zrealizowania. Program finansowany będzie m.in. z budżetu Województwa, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Środki finansowe na ten program na 2019r. to  5 mln zł.


Priorytetowe zadania publiczne Samorządu, które będą realizowane w 2019 m.in. przy wsparciu NGO to: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem, utratą pracy,  działania na rzecz osób mniejszości narodowych i etnicznych, ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych czy działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.