rozmiar czcionki: A | A | A

Inwestycje w ośrodki naukowe ze wsparciem marszałka województwa

31.05.2017 14:58 14:58

Samorząd województwa przeznaczył prawie 70 mln zł na budowę innowacyjnego kompleksu badawczego „GEO 3M-ENERGIA EKOLOGIA EDUKACJA” Politechniki Wrocławskiej. Umowę przekazującą pieniądze podpisali marszałek Cezary Przybylski oraz rektor PWr prof. Cezary Madryas.

W ramach projektu, który otrzymał finansowe wsparcie samorządu, powstanie unikatowe na skalę europejską centrum badań i transferu technologii w aspekcie zrównoważonego wykorzystania surowców i energii pochodzących ze źródeł przyjaznych dla środowiska. Badania ukierunkowane będą na zastosowanie techniczne i przemysłowe, a dotyczyć będą zwłaszcza obszaru  surowców (od wydobycia poprzez przeróbkę, wytwarzanie, eksploatację i recycling).


Kompleks GEO-3M-ENERGIA EKOLOGIA EDUKACJA ma być gotowy w przyszłym roku. Koszt jego budowy to prawie 104 mln zł, z czego ok. 70 mln zł Politechnika Wrocławska otrzyma od samorządu województwa.


- Wsparcie rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej w publicznych jednostkach naukowych, uczelniach i szkołach wyższych to jeden z priorytetów naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zależy nam na tym, aby wydatkowane środki budowały potencjał innowacyjny regionu. Inwestycje w naukę i badania są najlepszym sposobem na zapewnienie trwałego rozwoju na Dolnym Śląsku także w przyszłości – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa.Projekt Politechniki jest jedną z dwóch dużych inwestycji naukowych, które dzięki wsparciu marszałka powstaną na Dolnym Śląsku w najbliższym czasie. Drugą jest Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii i Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (w skrócie CIT), realizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Inwestycja zakłada powstanie sześciu nowoczesnych ośrodków badawczo-wdrożeniowych, dla których głównym polem działalności będą badania nad żywnością we wszystkich aspektach jej pozyskiwania i przetwarzania („od pola do stołu”), w tym nad żywnością prozdrowotną. Ten projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 65 mln zł, a jego całkowity koszt to 95 mln zł.