rozmiar czcionki: A | A | A

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 regionalnych jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego

05.09.2018 12:07 12:07

W dniu 3 września 2018 r. w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019 regionalnych jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego połączona z otwarciem Bożkowskiego Centrum Umiejętności.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Pan dr Tadeusz Samborski - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Pan Julian Golak – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Pan Zbigniew Szczygieł - Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Pan prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,  Pan Jerzy Więcławski - Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki, przedstawiciele władz i urzędów lokalnych oraz dyrektorzy szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Uroczystość powiązana była z otwarciem Bożkowskiego Centrum Umiejętności. Inwestycja realizowana była w latach 2015-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Całkowita wartość zadania wyniosła  5.657.099 zł (w tym: BWD : 1.210.665 zł RPO : 4.446.434 zł).

Dzięki tej inwestycji uczniowie zyskali dostęp do nowoczesnej, profesjonalnej bazy dydaktycznej, przez co będą mogli realizować kształcenie zawodowe na kierunkach przyrodniczo-technicznych, rolniczych i mechanicznych.

Na zakończenie zgromadzeni goście mogli obejrzeć występ artystyczny uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie.