rozmiar czcionki: A | A | A

Gminy Bolesławiec i Warta Bolesławiecka otrzymają środki na poprawę infrastruktury edukacyjnej

09.12.2016 11:57 11:57

W sumie blisko 2 mln złotych trafi na adaptacje dawnego budynku szkoły na przedszkole w Brzeźniku oraz rozbudowę budynku szkoły podstawowej o przedszkole w Tomaszowie Bolesławieckim. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie gmin Bolesławiec i Warta Bolesławiecka.

8 grudnia Marszałek Województwa Dolnośląskiego  Cezary Przybylski podpisał trzy umowy na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Dwie z nich dotyczyły gminy Bolesławiec, a jedna – gminy Warta Bolesławiecka. W spotkaniu wziął udział Wójt Gminy Bolesławiec – Andrzej Dutkowski oraz Wójt Gminy Warta Bolesławiecka – Mirosław Haniszewski.

W okresie od 12 października 2015 r. do 31 października 2015 r. gmina Bolesławiec realizowała  projekt pn. „Przebudowa starego budynku szkoły  podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole”. Planowane prace obejmowały przebudowę układu pomieszczeń i wydzielenie sal lekcyjnych, komunikacji, pomieszczenia socjalnego, sanitariatów i pomieszczenia na potrzeby cateringu. W okresie od marca do lipca przystosowano obiekt dla potrzeb maluchów.


Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich, a wśród celów szczegółowych znalazły się: podniesienie poziomu edukacji przedszkolnej dzięki zapewnieniu odpowiednio dostosowanej przestrzeni, zwiększenie liczby dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich. W długoletniej perspektywie projekt przyczyni się także do zwiększenia świadomości związanej z rolą edukacji przedszkolnej dla dalszego rozwoju dziecka, co wpłynie na zwiększenie liczby rodziców posyłających dzieci do przedszkoli.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita  wartość projektu to ponad 300 tysięcy zł, z czego ponad 260 tysięcy zł pochodziło ze środków unijnych.

W ramach projektu „Kreatywne przedszkola” utworzono 43 nowe miejsca dla dzieci w wieku 3-5 lat w nowych przedszkolach w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie. Placówki zostały wyposażone w meble, sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne. Dzieci objęte wsparciem uczestniczą w zajęciach dodatkowych: z języka angielskiego, profilaktyki logopedycznej, ogólnorozwojowych z elementami  gimnastyki korekcyjnej,  usprawniające motorykę małą i dużą oraz warsztatach aktywności twórczej. Działania podjęte w ramach projektu przyczyni się do realizacji głównego celu jakim jest  zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w gminie Bolesławiec.
W ramach projektu utworzono również 9 nowych miejsc pracy.

Projekt „Kreatywne przedszkola” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Jego całkowity koszt to prawie 600 tysięcy zł. Znaczna część tych pieniędzy, bo aż 519 tysięcy zł, pochodzi z unijnego dofinansowania. Zakończenie projektu zaplanowano na 30 czerwca 2017 roku.