rozmiar czcionki: A | A | A

Gala Laureatów Dolnośląskich Konkursów zDolny Ślązaczek i zDolny Ślązak Gimnazjalista

04.04.2018 10:53 10:53

W dniu 05 kwietnia 2017 r., od godz. 10.00 do godz. 12.00 w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego, pl. Grunwaldzki 24A, odbędzie się Gala Laureatów Dolnośląskich Konkursów zDolny Ślązaczek, natomiast od godz. 12.30 do godz. 15.00 Gala Laureatów Dolnośląskich Konkursów zDolny Ślązak Gimnazjalista.

Konkurs zDolny Ślązaczek jest konkursem wojewódzkim, skierowanym do wszystkich uczniów klas IV–VI szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego. Konkurs „zDolny Ślązak Gimnazjalista” jest konkursem wojewódzkim skierowanym do wszystkich uczniów gimnazjów z terenu województwa dolnośląskiego. Konkursy realizowane są
w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Organizatorem konkursów jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego przy współpracy Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.  Realizatorem konkursów jest Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, przy współpracy z powiatowymi ośrodkami doradztwa nauczycieli oraz dyrektorami
i nauczycielami szkół podstawowych i gimnazjów.

Udział w konkursach daje okazję do samopoznania, porównania swoich osiągnięć z osiągnięciami uczniów z innych szkół i środowisk. Konkursy są regionalną formą wspierania uzdolnień uczniów w każdym powiecie i w całym województwie dolnośląskim.

W roku szkolnym 2017/2018 w konkursach „zDolny Ślązaczek” oraz „zDolny Ślązak Gimnazjalista” wyłoniono 282 laureatów:
- 155 laureatów z gimnazjów – w tym 1 laureat siedmiokrotnych, 1 laureat sześciokrotny, 2 laureatów pięciokrotnych,  5 laureatów czterokrotnych, 9 laureatów trzykrotnych oraz 27 laureatów dwukrotnych,
- 127  laureatów ze szkół podstawowych - w tym 3 laureatów trzykrotnych i 25 laureatów dwukrotnych.

Konkurs zDolny Ślązaczek jest konkursem wojewódzkim, skierowanym do wszystkich uczniów klas IV–VI szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego. Konkurs „zDolny Ślązak Gimnazjalista” jest konkursem wojewódzkim skierowanym do wszystkich uczniów gimnazjów z terenu województwa dolnośląskiego. Konkursy realizowane są
w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Organizatorem konkursów jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego przy współpracy Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.  Realizatorem konkursów jest Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, przy współpracy z powiatowymi ośrodkami doradztwa nauczycieli oraz dyrektorami
i nauczycielami szkół podstawowych i gimnazjów.

Udział w konkursach daje okazję do samopoznania, porównania swoich osiągnięć z osiągnięciami uczniów z innych szkół i środowisk. Konkursy są regionalną formą wspierania uzdolnień uczniów w każdym powiecie i w całym województwie dolnośląskim.

W roku szkolnym 2017/2018 w konkursach „zDolny Ślązaczek” oraz „zDolny Ślązak Gimnazjalista” wyłoniono 282 laureatów:
- 155 laureatów z gimnazjów – w tym 1 laureat siedmiokrotnych, 1 laureat sześciokrotny, 2 laureatów pięciokrotnych,  5 laureatów czterokrotnych, 9 laureatów trzykrotnych oraz 27 laureatów dwukrotnych,
- 127  laureatów ze szkół podstawowych - w tym 3 laureatów trzykrotnych i 25 laureatów dwukrotnych.