rozmiar czcionki: A | A | A

Czarny Bór w budowie

21.03.2014 14:34 14:34

Trwa budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze, czyli centrum kulturalno-edukacyjno – społecznego dla lokalnej społeczności. Gmina na realizację inwestycji pozyskała 3 miliony zł z programu „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Dr Jerzy Tutaj, członek zarządu województwa odwiedził dziś plac budowy biblioteki.

Cieszę się, że władze gminy dostrzegają potencjał lokalnej społeczności oraz ich potrzeby. Biblioteka zawsze jest miejscem spotkań z książką, czyli pięknem w niej zawartym, a ta dodatkowo wypełni się wielopokoleniowymi spotkaniami. Z wielką determinacją, jako samorząd województwa, wspieramy projekty aktywizujące lokalną społeczność – podkreślił dr Jerzy Tutaj, członek zarządu województwa.

Gminna Biblioteka Publiczna zostanie oddana do użytku w 2014 roku. Ma ona pełnić rolę centrum kulturalno-edukacyjno-społecznego, a znajdować się w niej będzie: sala biblioteki, sale warsztatowe, sala wielofunkcyjna przeznaczona do organizacji imprez (150 miejsc dla publiczności), sale warsztatowe, pomieszczenia biurowe, hall.

Obiekt ten będzie stanowił centrum aktywności lokalnej, jego budowa jest odpowiedzią  na potrzeby mieszkańców gminy Czarny Bór, którzy od lat wykazują się ogromną aktywnością społeczną. To właśnie u nas jest najwięcej organizacji pozarządowych w przeliczeniu na mieszkańca na terenie całego powiatu wałbrzyskiego. Takie centrum będzie uhonorowaniem działalności naszych mieszkańców – podkreśla Wójt Gminy, Adam Górecki.    

Dzisiejsza wizyta była również okazją do uroczystego otwarcia przez Jerzego Tutaja olimpiady sportowej „Zdrowo Żyjemy – Świat Podbijemy”, w której udział wzięli uczniowie gminnego gimnazjum.    

***
Wartość umowy z wykonawcą robót budowlanych wynosi prawie 3 mln zł. Termin zakończenia robót planowany jest na koniec czerwca 2014 r. Gmina na realizację inwestycji pozyskała środki z Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 1.875.000,00 zł (w tym 500.000,00 zł w 2013 r.) oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 350.000,00 na rok 2013.