rozmiar czcionki: A | A | A

Droga Piskorzówek-Radłowice gotowa

24.08.2018 14:05 14:05

Marszałek Cezary Przybylski wziął dziś udział w otwarciu wyremontowanej drogi Piskorzówek-Radłowice. Przebudowa części drogi gminnej prowadzona była w ramach zadania rekultywacyjnego pod nazwą „Piskorzówek-Radłowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Całkowicie przebudowana została droga na długości 1600 m. Została ona także poszerzona do szerokości do 5 m. Koszt tej przebudowy to blisko 1mln zł.

Na realizację tego zadania samorząd województwa przekazał gminie Domaniów 340 tys. zł dofinansowania.

- W sumie w tym roku pieniądze na podobne inwestycje przekażemy do 104 gmin i 23 powiatów w całym regionie. Samorządowcy wybudują lub wyremontują 130 dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Nasze dofinansowanie to 20 mln zł. Każdego roku wspieramy dolnośląskie samorządy i przekazujemy im pieniądze na tak ważne, ale często niedocenianie, inwestycje w gminach. W ciągu ostatnich 3 lat było to blisko 77 mln zł. Za te pieniądze wykonano lub wyremontowano blisko 430 dróg dojazdowych – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.

Środki przekazywane samorządom w ramach finansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych będą również przeznaczone na remont i utwardzenie nawierzchni dróg już istniejących czy na wykonanie zjazdów do pół upranych.