rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnoślązaczki w akcji

13.03.2017 16:03 16:03

W Dniu Kobiet, w sali obrad Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zgromadziły się panie reprezentujące organizacje pozarządowe i instytucje, z całego Dolnego Śląska, które swoje działania kierują przede wszystkim do kobiet.

- Niestety, podczas obrad Sejmiku, ta sala nie gości tylu pań, wciąż grono radnych zdominowane jest przez mężczyzn - mówił witając uczestniczki i uczestników spotkania Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego. - Ale już w Zarządzie województwa liczącym pięć osób, są dwie panie, w tym obecna z nami dziś pani marszałek, Ewa Mańkowska.


Członek Zarządu Jerzy Michalak opowiedział zebranym o pierwszym w regionie Centrum Chorób Piersi - "Breast Unit", którego budowę zakończono właśnie w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. ,,Breast Unit" pochwaliła, jako jedno z najnowocześniejszych w kraju pani Magdalena Salamon ze Stowarzyszenia Amazonek "Femina-Fenix"Wrocław.


Dr Joanna Kubicka z Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu przedstawiła wyniki swoich badań na temat sytuacji kobiet na dolnośląskim rynku pracy.

Zaprezentowanych zostało również pięć przykładów dobrych praktyk z naszego regionu, nastawionych na aktywizację kobiet lub pomoc tym, które znalazły się w trudniej sytuacji życiowej. Marta Lempart opowiedziała o ruchu społecznym jakim jest Ogólnopolski Strajk Kobiet, Irena Kamińska prezeska Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet zaprezentowała projekt Czas na kobiety, Magdalena Dyderska z Politechniki Wrocławskiej opowiedziała o inicjatywie „Dziewczyny na Politechniki!”, Aldona Ziółkowska-Bielewicz - o organizowanym przez Plebiscycie Gospodarczym ,,Kobiece Twarze", a Agnieszka Zaranek z Fundacji Centrum Praw Kobiet oddział we Wrocławiu - o tym, jak Centrum pomaga kobietom, m.in. ofiarom przemocy domowej.

Spotkanie ubarwił swoim wykładem na temat m.in. zasad używania feminatywów w języku polskim prof. Jan Miodek. Powiedział on m.in., że pierwotnie wyraz ,,kobieta" miał wydźwięk pejoratywny, a ,,niewiasta" pochodzi od kobiety nieznanej, czyli od .... synowej.

Spotkanie ,,Dolnoślązaczki w akcji. Forum Kobiet Dolnego Śląska" zorganizowała Koordynatorka ds Równego Traktowania w UMWD Katarzyna Lubiniecka-Różyło.