rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląskie Certyfikaty Gospodarcze przyznane!

15.11.2017 09:03 09:03

Marszałek Cezary Przybylski wziął udział w uroczystości wręczenia Dolnośląskich Certyfikatów Gospodarczych XXVII edycji oraz wręczenia Dolnośląskich Nagród Gospodarczych. Uroczyste wręczenie Certyfikatów jest najważniejszym poświadczeniem wiarygodności i jakości gospodarczej w regionie.

Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy powstał w roku 2000 jako inicjatywa wskazująca wiarygodne i rzetelne firmy, które dzięki innowacyjności i kulturze prowadzenia biznesu, zmieniają gospodarcze oblicze regionu. Od 2006 roku DCG zostało przekształcone w regionalny certyfikat wiarygodności i jakości gospodarczej przyznawany dolnośląskim przedsiębiorcom.


- Jako Marszałek Województwa Dolnośląskiego i przewodniczący Kapituły Dolnośląskich Certyfikatów Gospodarczych jestem dumny widząc jak znakomicie rozwijają się gospodarczo dolnośląskie przedsiębiorstwa. Ten rozwój buduje siłę naszego regionu i czyni Dolny Śląsk wizytówką na cały kraj i Europę - powiedział Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.


Dolny Śląsk należy do najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie regionów Polski, jego atuty to m.in : wysoki poziom rozwoju gospodarczego, znacznie przekraczający średnią krajową, korzystne położenie geopolityczne, bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa, obecność licznych uczelni wyższych, bogactwo kulturowe.


- Zwracam się także do Państwa z apelem o nieustawanie w dążeniu do rozwoju Waszych firm, albowiem mamy wszelkie warunki ku temu, aby nadal nadawać ton polskiej przedsiębiorczości. Jesteśmy regionem o wyjątkowym bogactwie zasobów naturalnych, dziedzictwa przemysłowego i kulturowego, ale przede wszystkim regionem o niebywałej sile i jakości kapitału ludzkiego, co znajduje swoje odzwierciedlenie w sukcesach odnoszonych przez Państwa - dodał marszałek Cezary Przybylski.


W naszym województwie wskaźnik zatrudnienia w ciągu ostatniej dekady rósł najszybciej spośród wszystkich 276 unijnych regionów, jak wynika z najnowszego raportu Eurostat. Coraz niższe bezrobocie na Dolnym Śląsku to przede wszystkim wpływ korzystnej sytuacji w gospodarce województwa. Od 2013 roku stale wzrasta liczba pracujących. Stopa bezrobocia na przestrzeni ostatnich czterech lat zmniejszyła się prawie dwukrotnie.


Dogodne warunki prowadzenia działalności gospodarczej inwestorom oferują Specjalne Strefy Ekonomiczne: Kamiennogórska, Legnicka, Tarnobrzeska i Wałbrzyska – 4 z 14 specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Nie bez znaczenia jest rozwój instytucji otoczenia biznesu – stanowi ważny czynnik jego atrakcyjności. Jednym z filarów rozwoju Dolnego Śląska są Inteligentne Specjalizacje, czyli  kluczowe obszary gospodarki, z dużym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. W obszarach inteligentnych specjalizacji regionu będzie koncertować się wsparcie udzielane przedsiębiorcom ze środków RPO 2014-2020.


Kryteria oceny kandydatów do DCG obejmują: warunki jakościowe, ekonomiczne, pracownicze i społeczne. Misją Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego jest budowanie tożsamości regionalnej i wspieranie wzrostu gospodarczego Dolnego Śląska poprzez promowanie przedsiębiorczości i tworzenie korzystnych warunków jej rozwoju.


Marka DCG jest powszechną nagrodą regionalną, która jest instrumentem kształtowania tożsamości gospodarczej oraz marką gospodarczą gwarantującą, że Dolny Śląsk jest miejscem przychylnym gospodarce i przyjaznym jego mieszkańcom.