rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląski dialog z Republiką Czeską

24.10.2017 11:35 11:35

Współpraca Dolnego Śląska z Republiką Czeską należy do priorytetowych kontaktów zagranicznych naszego województwa. Dzięki Europejskiemu Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. wspólny polsko-czeski dialog prowadzi do realizacji ważnych przedsięwzięć w obszarach infrastruktury, turystyki, kultury, czy uczestnictwa w europejskich projektach dotyczących ochrony środowiska. 23 października br., podczas spotkania w Velkich Losinach w Kraju Ołomunieckim, Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego rozmawiał razem z partnerami ze strony czeskiej o dalszym rozwoju współpracy transgranicznej.

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich członków EUWT NOVUM Z O.O., czyli Województwa Dolnośląskiego, Krajów Libereckiego, Kralowohradeckiego, Pardubickiego, Ołomunieckiego oraz polskich i czeskich części Euroregionów Nysa i Glacensis. Stronę polską razem z marszałkiem reprezentowali: Krzysztof Bramorski, Pełnomocnik Marszałka ds. Kontaktów Międzynarodowych, Karol Przywara, Dyrektor Wydziału Współpracy z Zagranicą, Czesław Kręcichwost, radny województwa i członek Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis oraz Agnieszka Zakęś z Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.


Podczas spotkania w Czechach, w zabytkowej Papierni w Velkych Losinach omówiono aktualnie realizowane projekty oraz nowe przedsięwzięcia, do których przystąpienie zadeklarowało EUWT NOVUM. Zgromadzenie Ogólne wybrało przewodniczącego i wiceprzewodniczącego tego gremium. Przewodniczącym został marszałek Cezary Przybylski, natomiast funkcję wiceprzewodniczącego pełnił będzie Martin Puta, Hetman Kraju Libereckiego.


Wybór miejsca spotkania nie był przypadkowy. Warto przypomnieć, że Muzeum Papiernictwa w Velkich Losinach razem z Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju podejmują przy pomocy EUWT NOVUM starania, aby uzyskać wpis transgraniczny na listę Dziedzictwa Światowego UNESCO.


EUWT NOVUM Z O.O. istnieje i działa od 2015 roku. Jego zadaniem jest porządkowanie działań na polsko-czeskim pograniczu, wspomaganie gmin, powiatów, miast, organizacji pozarządowych w działaniach projektowych oraz inicjatywach podejmowanych w ramach polsko-czeskiej współpracy.