rozmiar czcionki: A | A | A

I Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego

27.03.2014 12:41 12:41

Dolny Śląsk rowerową stolicą Polski! Przez trzy dni turystyka i komunikacja rowerowa będą tematem numer jeden pierwszego Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego. O dobrych praktykach rowerowych, założeniach Dolnośląskiej Polityki Rowerowej oraz rozwoju turystyki na dwóch kółkach rozmawiają urzędnicy, politycy, działacze organizacji pozarządowych, eksperci, naukowcy i przedstawiciele biznesu. Wydarzenie objął patronatem honorowym Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego, a w inauguracji Kongresu wzięli udział m.in. wicemarszałek Jerzy Michalak oraz dr Jerzy Tutaj – członek zarządu województwa dolnośląskiego.

I Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego odbywa się we Wrocławiu w dniach 27-29 marca. W trakcie spotkań zaprezentowane zostaną założenia nowotworzonej Dolnośląskiej Polityki Rowerowej na lata 2014-2020. Wskazane zostaną też możliwości wsparcia finansowego projektów rowerowych z RPO 2014-2020 w województwie dolnośląskim.

W czwartek dowiemy się jak wygląda polityka rowerowa w Badenii-Wirtembergi, Czechach i we Francji. Poznamy też pomysł uruchomienia ścieżki rowerowej w Dolinie Baryczy poprzez wykorzystanie śladu dawnej kolejki wąskotorowej. Przekonamy się także, że miasto i rower to połączenie doskonałe – pod warunkiem mądrego zarządzania komunikacją rowerową.

W drugim dniu dominować będą wystąpienia oficerów rowerowych i reprezentantów organizacji rowerowych z Polski i zagranicy. W sobotę spotkają się urzędnicy, politycy i aktywiści sieci organizacji rowerowych Miasta dla Rowerów.

Dolny Śląsk jest pierwszym województwem w kraju, które wprowadza Dolnośląską Politykę Rowerową. Nowe trasy rowerowe, poprawa bezpieczeństwa rowerzystów, dialog z cyklistami i jeszcze więcej jednośladów na ulicach dolnośląskich miast i wsi – to główne założenia przyjętych w grudniu ubiegłego roku założeń do Dolnośląskiej Polityki Rowerowej. To też pierwszy krok do wypracowania zintegrowanego systemu infrastruktury transportowej w całym regionie.

Główne cele przyświecające Zarządowi Województwa Dolnośląskiego przy wdrażaniu Dolnośląskiej Polityki Rowerowej to m.in. zwiększenie do 10% udziału komunikacji rowerowej w ruchu miejskim do 2020r., stworzenie spójnego systemu infrastruktury rowerowej na terenie województwa, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rozwój turystyki i rekreacji rowerowej.

Przepisy i plany nie mogą jednak powstawać w oderwaniu od rzeczywistości i bez pomocy osób zaangażowanych w komunikację rowerową. Dlatego zarząd województwa zaprosił do współpracy ekspertów i środowisko cyklistów. Dzięki temu każdy mieszkaniec regionu będzie mógł wziąć udział w „rowerowym dialogu” i zabrać głos w sprawie rozwoju infrastruktury rowerowej na Dolnym Śląsku. Ostateczną wersję Dolnośląskiej Polityki Rowerowej poznamy do końca 2014r. tak, aby do 2020r. region mógł wykorzystać pulę unijnych środków i realizować projekty rowerowe.