rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa - początek budowy

27.05.2013 15:56 15:56

Budowa Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej właśnie się rozpoczęła. W Warcie Bolesławieckiej zainaugurowano prace nad budową sieci światłowodowej, dzięki której każdy powiat na Dolnym Śląsku zyska możliwość podłączenia do szybkiego Internetu. W uroczystym rozpoczęciu robót udział wziął wicemarszałek Jerzy Łużniak.

Po okresie przygotowania technicznego, zabezpieczenia finansowania i wyboru wykonawcy budowa DSS weszła w decydującą fazę. Do końca przyszłego roku na terenie całego województwa położonych zostanie ponad 1,5 tysiąca km kabli światłowodowych, które stanowić będą szkielet dla odbiorców – firm telekomunikacyjnych, które prześlą sygnał do mieszkańców. Sieć zostanie położona w każdym powiecie i dotrze do gmin, które na etapie planowania zostały wytypowane z uwagi na brak infrastruktury i problemy z dostępem do szybkiego Internetu. Koszt całego przedsięwzięcia to 215 mln zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego wyniesie blisko 150 mln zł.

Symboliczny początek robót miał miejsce w Warcie Bolesławieckiej, gdyż jest to pierwsza gmina, w której wykonawca skompletował wszystkie niezbędne dokumenty wynikające z prawa budowlanego i mógł rozpocząć budowę. W uroczystości udział wzięli parlamentarzyści, z posłem Grzegorzem Schetyną na czele, samorządowcy, a także przedstawiciele grupy PKP SA i Lasów Państwowych SA – po terenach należących do tych spółek światłowody będą przebiegać.

Parametry sieci budowanej:
•    Długość wybudowanej/zmodernizowanej regionalnej sieci szkieletowej: nie mniej niż 1564 km
•    Liczba zainstalowanych węzłów sieci: 91, w tym: 9 węzłów szkieletowych (tj. o funkcji retransmisyjnej i agregującej ruch telekomunikacyjny) i 82 węzły dystrybucyjne (tj. o funkcji agregującej ruch telekomunikacyjny).


Ważne informacje:
•    Przepustowość głównego pierścienia: 100 gigabitów na sekundę
•    Liczba powiatów przez które przechodzi trasa DSS: wszystkie powiaty Województwa Dolnośląskiego
•    Liczba gmin, przez które przechodzi trasa DSS: 131
•    Liczba małych miejscowości i wsi w zasięgu DSS: 1 030
•    Liczba gospodarstw domowych w bezpośrednim zasięgu DSS: ok. 340 tys.