rozmiar czcionki: A | A | A

Centrum Wsparcia Rodziny w Bolesławcu już działa!

06.06.2017 12:17 12:17

Rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, osoby doznające przemocy w rodzinie czy z orzeczeniem o niepełnosprawności otrzymają pomoc i wsparcie w nowym Ośrodku Pracy z Rodziną. Dziś marszałek Cezary Przybylski wziął udział w otwarciu centrum, które powstało dzięki funduszom unijnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Kwota dofinansowania to 1,83 mln zł.

Centrum Wsparcia Rodziny powstało z myślą o mieszkańcach powiatu bolesławieckiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osobach bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń/usług Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu (może to być korzystanie trwałe z tych usług, jak również korzystanie na okoliczność udziału w projekcie).

W ramach uruchomionego w projekcie Ośrodka Pracy z Rodziną, pomoc i wsparcie świadczyć będą: psycholog, prawnik, psychiatra, specjalista ds. uzależnień, rehabilitant, pracownik socjalny i asystent osoby niepełnosprawnej.


Dla każdej rodziny, która weźmie udział w projekcie opracowany zostanie Plan Pracy z Rodziną na podstawie przebytego wsparcia. Plan będzie formą pracy z rodziną wieloproblemową oraz podstawą dalszego wsparcia i pracy socjalnej. Udział w projekcie jest bezpłatny. Liczba uczestników jest ograniczona. W procesie rekrutacji zachowana będzie zasada równości szans i równego dostępu kobiet i mężczyzn.  Projekt realizowany będzie przez okres trzech lat, do 31.12.2019 r.


W ramach projektu utworzone zostały także dwa mieszkania treningowe, dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej oraz osób w sytuacji kryzysowej. Osoby objęte wsparciem, będą mogły korzystać z mieszkania min. 3 miesiące, z możliwością przedłużenia pobytu do 6 miesięcy. W mieszkaniach przebywać będzie mogło łącznie 6 osób.

Zakres wsparcia adresowanego do niepełnosprawnych uczestników projektu obejmuje również możliwość korzystania z usług wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, w ofercie  której znajdą się: koncentratory tlenu, materace przeciwodleżynowe-pneumatyczne), łóżka rehabilitacyjno-ortopedyczne sterowane pilotem, pionizatory, krzesła toaletowe, podnośniki wannowe, wózki inwalidzkie (dla dorosłych, dla dzieci), balkoniki, kule inwalidzkie.


Lokal, w którym realizowany będzie projekt został wynajęty (ok. 150 m2), wyremontowany oraz wyposażony. Całkowita wartość projektu to 1,92 mln zł, z czego 1,83 mln to kwota dotacji unijnej.