rozmiar czcionki: A | A | A

6,5 mln zł dofinansowania unijnego dla Centrum wiedzy

01.10.2018 15:37 15:37

Budowa Centrum Wiedzy, czyli – adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu powstaje na 100 lecie niepodległości Polski. Przede wszystkim jednak wynika z konieczności powiększenia lokali biblioteki ze względu na rosnącą liczbą użytkowników, zły stan techniczny budynku oraz jego stosunkowo niewielką, ograniczoną powierzchnię.

Dziś w Bolesławcu podczas konferencji prasowej marszałek Cezary Przybylski oraz prezydent Piotr Roman poinformowali o zwiększeniu unijnego dofinansowania do tej inwestycji.


Beneficjentem jest Gmina Miejska Bolesławiec w ramach tzw. Zachodniego Obszaru Interwencji. Całkowita wartość projektu to 15,3 mln zł, a dofinansowanie to 6,5 mln zł. Projekt wcześniej otrzymał już 2,6 mln zł, ale dzięki staraniom Marszałka Województwa Dolnośląskiego Komisja Europejska zgodziła się na przeniesienie dodatkowych niemal 40 milionów złotych na rewitalizację przestrzeni miejskich i miejsc zdegradowanych w naszym regionie. Dzięki temu udało się przeznaczyć dodatkową kwotę 3,8 mln zł na Centrum Wiedzy.


Powstająca, nowoczesna biblioteka będzie miejscem otwartym społecznie, będzie miejscem nauki, relaksu i aktywności kulturalnej. Prace dobiegają końca, a otwarcie placówki ma nastąpić jeszcze w tym miesiącu.  
Warto podkreślić, że pieniądze otrzyma jeszcze 17 gmin. To samorządy lokalne, które nie otrzymały dofinansowania w ogłoszonym we wrześniu 2016 roku konkursie „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” skierowanym do  tzw. Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI).  Konkurs cieszył się wówczas tak dużym zainteresowaniem, że nie dla wszystkich projektów wystarczyło pieniędzy. Wtedy to 98. wnioskodawców złożyło projekty na kwotę ponad 400 mln zł. Tym samym ponad trzykrotnie przekroczono wartość alokacji przeznaczonej na ten konkurs.


Wówczas 77 wnioskodawców spełniło kryteria, lecz kwota przeznaczona na dofinansowanie była niewystarczająca i pozwoliła na wybranie jedynie 18 projektów. Wynegocjowana obecnie dodatkowa kwota niemal 40 mln zł pozwoli wesprzeć kolejne projekty, które w momencie wyboru spełniły kryteria i otrzymały wymaganą liczbę punktów.


Każda gmina chcąc ubiegać się o środki unijne na rewitalizacje musiała opracować tzw. Program Rewitalizacji. Na 169 gmin w województwie opracowało je aż 117. Dolny Śląsk jako jeden  z pierwszych w kraju ogłosił konkursy infrastrukturalne na rewitalizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.