rozmiar czcionki: A | A | A

60–lecie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu

12.10.2018 12:34 12:34

W Zgorzelcu odbyła się dziś uroczystość związana z 60–lecie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu połączona z obchodami Święta Edukacji Narodowej.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgorzelcu to jedyna tego typu placówka specjalna na terenie Powiatu Zgorzeleckiego. Zajmuje się kształceniem uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w wieku od 7 do 25 lat.  Placówka działa od 1 września 1958 roku. Edukuje ponad 140 uczniów, młodzież uczęszcza do Szkoły Podstawowej, do Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia oraz do Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
 
W ośrodku prowadzone są zajęcia edukacyjne i rewalidacyjno – wychowawcze z zakresu wzmacniania kompetencji, uzdolnień i zamiłowań młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – szkoła współpracuje i współdziała z różnymi  instytucjami w zakresie zapewnienia właściwej opieki i warunków rozwoju młodych ludzi, ze szczególnym przygotowaniem do pracy i wykonywaniem wyuczonego zawodu

„Obchody 60-lecia istnienia szkoły to okazja do jej prezentacji, podsumowania osiągnięć i metodyki pracy, ale także do spotkania się młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, absolwentów tej placówki..  To też okazja do podziękowania dyrekcji, nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz współpracującym z nią  stowarzyszeniom i rodzicom wychowanków"
– mówił biorący udział w uroczystościach marszałek Cezary Przybylski.

W ramach obchodów święta ulicami Zgorzelca przeszedł barwny korbowód, zaprezentowano obiekt szkoły, zadania i działania placówki oraz jej bazę dydaktyczną. Odbyły się również zajęcia otwarte i wystawa prac uczniów.