rozmiar czcionki: A | A | A

„Dolny Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia”

22.12.2017 12:04 12:04

Akademickie środowisko Wrocławia wspólnie z administracją samorządową tworzy fundament do intelektualnych, technologicznych, ekonomicznych i społecznych działań na rzecz mieszkańców Dolnego Śląska. Dzisiaj marszałek województwa Cezary Przybylski i wicemarszałek Ewa Mańkowska podpisali razem z Rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego prof. Tadeuszem Trziszką akt notarialny ustanawiający spółkę Dolnośląska Zielona Dolina.

„Dolny Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia” to innowacyjny, ciekawy program promocji gospodarczej Dolnego Śląska, który możliwy jest dzięki bardzo dobrej współpracy samorządu województwa ze środowiskiem akademickim – gdzie liderem i inicjatorem projektu jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Szereg wspólnie planowanych do realizacji przedsięwzięć gospodarczych w regionie dotyczyć będzie szeroko rozumianego BIO-biznesu, dotyczącego m.in. wyspecjalizowanej produkcji żywności prozdrowotnej.

Współpraca samorządu i środowiska naukowego w ramach „Zielonej Doliny” obejmie działania na płaszczyznach: edukacyjnej, biznesowej, naukowej i społecznej. Będziemy czerpać z zasobów intelektualnych i technologicznych, a także z doświadczenia organizacyjnego i dobrej współpracy instytucjonalnej. Idea programu zakłada, że posiadany, wypracowany potencjał naszego regionu sprawia, że Dolny Śląsk może stać się najbardziej konkurencyjnym w skali światowej producentem żywności funkcjonalnej, suplementów diety, nutraceutyków i żywności wysokiej jakości.

Aby idea projektu „Zielonej Doliny” zafunkcjonowała w realiach powstanie specjalnie dedykowany do jej rozwoju podmiot – Spółka Dolnośląska Zielona Dolina, której wspólnikami będą Województwo Dolnośląskie i Uniwersytet Przyrodniczy. Spółka będzie pozyskiwać środki w ramach prowadzonych działań promocyjnych zdrowej żywności, odpłatności przedsiębiorców za znak certyfikujący produkty żywnościowe oraz będzie pozyskiwać dofinansowanie w ramach funduszy unijnych. Działalność Spółki obejmie zadania w sferze użyteczności publicznej: wspierania postaw prozdrowotnych Dolnoślązaków, promocji programów profilaktyki zdrowotnej, certyfikację zdrowej żywności, a także edukację ekologiczną, wspieranie rozwoju produkcji żywności ekologicznej, tradycyjnej i nowej generacji.

Najważniejsze cele, które realizować będzie Spółka, to zwiększenie udziału żywności wysokiej jakości pochodzącej z Dolnego Śląska na rynkach krajowych i zagranicznych. Poprawa konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego i kreowanie postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców regionu.

W Programie  „Zielona Dolina” zostanie  wdrożony nowy system profilaktyki i lecznictwa uzdrowiskowo-sanatoryjnego na rzecz rewitalizacji zdrowia i odnowy biologicznej, zwłaszcza osób po przebytych ciężkich chorobach a także osób pragnących podnieść standard jakości życia. Program duży nacisk kładzie także na medycynę senioralną z uwzględnieniem potrzeb w zakresie diety spersonalizowanej,  jak i odpowiednich biopreparatów koniecznych dla ludzi starzejących się i w wieku podeszłym