rozmiar czcionki: A | A | A

Zostań Liderem Polskiej Ekologii

28.09.2010 15:25

Rozpoczęła się 13. edycja Konkursu Ministra Środowiska "Lider Polskiej Ekologii". Konkurs, organizowany od 1996 roku, promuje działania przyjazne dla środowiska przyczyniając się do podnoszenia świadomości społecznej i kształtowania pozytywnych zachowań zarówno indywidualnych jak i grupowych.

Minister Środowiska na przykładzie laureatów Konkursu pragnie promować wśród społeczeństwa innowacyjne działania prowadzone w celu ograniczenia zmian klimatu, bezpiecznego i efektywnego zagospodarowania odpadów, ograniczenia hałasu, zachowania ładu przestrzennego, ochrony gleb, oszczędzania surowców i energii.

W latach 1996 . 2009 prestiżowy tytuł "Lidera Polskiej Ekologii" został przyznany 118 przedsiębiorstwom i samorządom konsekwentnie dążącym do osiągnięcia wysokich standardów ochrony środowiska i trwale zaangażowanych w ambitne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Uhonorowani zostali wszyscy ci, którzy przyczyniając się do zachowania i poprawy stanu środowiska naszego kraju, poprawiają jakość życia jego mieszkańców. Otrzymany Laur to podziękowanie za działania mające swój wymierny efekt w skali lokalnej, a zarazem wpływające na efekty w skali globalnej: To także element promocji polskich firm i produktów oraz jednostek samorządowych pomagający w budowaniu prestiżu, wiarygodności i dobrego wizerunku.
Konkurs jest organizowany w czterech kategoriach: przedsiębiorstwo, wyrób, jednostka samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia i fundacje. Szczegółowe warunki udziału przedstawione zostały w Regulaminie Konkursu oraz Instrukcjach przygotowania wniosku konkursowego i są opublikowane na stronie internetowej www.liderpolskiejekologii.pl


Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 31 października 2010r.

Więcej informacji na temat Konkursu Ministra Środowiska "Lider Polskiej Ekologii" na stronie internetowej www.liderpolskiejekologii.pl


REGULAMIN KONKURSU