rozmiar czcionki: A | A | A

ZINTEGROWANI - podpisanie umowy partnerskiej

10.05.2018 14:59

Zintegrowani - tak nazywa się projekt, który już w drugiej połowie roku realizować będzie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z dziesięcioma dolnośląskimi samorządami.

Projekt został wybrany do dofinansowania, dlatego dziś zawarto umowę partnerską, która potwierdza dalszą wolę jego realizacji. Dokument podpisał marszałek Cezary Przybylski oraz przedstawiciele zaangażowanych samorządów z Jeleniej Góry,  Legnicy,  Wrocławia oraz powiatów głogowskiego, górowskiego, jaworskiego, lwóweckiego, oleśnickiego, średzkiego, ząbkowickiego.

Głównym celem projektu jest objęcie wsparciem i ograniczenie wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego i ubóstwa  podopiecznych ośrodków szkolno-wychowawczych.

- Dbamy o to, by Dolny Śląsk był regionem równych szans. Dlatego wspieramy osoby z niepełnosprawnościami z całego województwa. Projekt będzie realizowany w 12 Specjalnych Ośrodkach Szklono – Wychowawczych, dla których organami prowadzącymi są partnerzy projektu.
Te placówki to także prowadzone przez Województwo Dolnośląskie: Dolnośląski Ośrodek Szklono Wychowawczy nr 12 dla Niesłyszących, Słabosłyszących we Wrocławiu  i Dolnośląski Ośrodek Szklono – Wychowawczy nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, które będzie organizatorem większości zadań zaplanowanych  w projekcie 
– wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.

W projekcie udział weźmie 732 uczestników (654 aktualnych wychowanków i 78 absolwentów tych ośrodków z ostatnich 2 lat), w tym 246 osób w wieku 12-18 lat i 486 osób w wieku powyżej 18 lat.

Uczestnicy projektu dzięki udziałowi w poszczególnych formach wsparcia mają uzyskać lub poszerzyć swoje podstawowe kompetencje niezbędne do codziennego funkcjonowania w życiu społecznym
i publicznym. Ponadto osoby bierne zawodowo, które realizują jeszcze obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dzięki udziałowi w projekcie mają zaplanować swoją dalszą drogę zawodową.