rozmiar czcionki: A | A | A

Zespół ds. Wdrażania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

26.01.2011 15:01

Zwiększenie spójności terytorialnej wewnątrz Dolnego Śląska, ochrona środowiska, rozwój turystyki oraz rozbudowa infrastruktury technicznej. To główne zagadnienia „Analizy procesów integracji społeczno-gospodarczej, instytucjonalnej i przestrzennej regionu oraz elementów określających koegzystencję funkcji ochronnych, rozwoju systemu komunikacji i sieci infrastruktury w województwie dolnośląskim”. Jej omówienie było dziś przewodnim tematem obrad Zespołu ds. Wdrażania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. W spotkaniu uczestniczyli marszałek Rafał Jurkowlaniec i wicemarszałek Marek Łapiński.

Analiza przedstawia procesy integracji w regionie ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju infrastruktury technicznej. Poświęcona jest także uwarunkowaniom ochrony środowiska oraz ochronie i wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości rozwoju turystyki. Koncentruje się także na problematyce wykorzystania rzeki Odry jako osi rozwoju Dolnego Śląska, zwracając jednocześnie uwagę na zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej. Analiza odnosi się również do zwiększenia stopnia spójności terytorialnej wewnątrz województwa w kontekście postępującej integracji z europejskimi obszarami wzrostu w latach 2010-2020. Przedstawia oddziaływanie systemu komunikacji na tą spójność oraz określa jej poziom w zakresie sieci infrastrukturalnych.

Podczas spotkania oceniono także rozwój Dolnego Śląska, wskazując czy był on warunkowany przez zapisy Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020.

Więcej informacji na temat analiz znaleźć można na stronie: http://www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj/strategia-regionalna-srwd/projekt-systemowy-po-kl/analizy

Analizy są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.