rozmiar czcionki: A | A | A

„zDolni Ślązacy” zostali nagrodzeni

06.12.2018 08:52

57 uczniów otrzymało stypendia za wybitne osiągnięcia w ramach programu „zDolny Śląsk”. Samorząd województwa przekazał na nagrody 180 tys. złotych.

Już po raz osiemnasty Dolnośląska Kapituła Wspierania Uzdolnień przyznała roczne stypendia uczniom szkół z Dolnego Śląska. Wręczone zostały podczas XVIII Gali Stypendialnej, która odbyła się 1 grudnia w siedzibie Fundacji Edukacji Międzynarodowej przy ul. Racławickiej 101 we Wrocławiu. Stypendia przyznano w 4 kategoriach: za osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne i za działalność społeczną. 18 uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych otrzymało 2500 zł, 25 uczniów z klas VII szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych – 3000 zł, a 14 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych – 3500 zł. Wręczonych zostało również pięć nagród z Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2018/2019.


Kierowane są one do uzdolnionych maturzystów, którzy po raz pierwszy podeszli i zdali egzamin w roku 2016, mieszkają w małych miejscowościach Dolnego Śląska (poniżej 20 tys. mieszkańców) oraz dostali się na I rok studiów dziennych magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia do nadawania tytułu naukowego magistra. Stypendia pomostowe są w 25% sfinansowane ze środków Programu Stypendialnego "zDolny Śląsk".

− Dzięki programowi samorząd województwa znosi bariery w dostępie do oświaty oraz wspiera uzdolnioną młodzież na terenie Dolnego Śląska. Wierzę, że te stypendia będą dobrze spożytkowane przez młodych, utalentowanych Dolnoślązaków. Uważam, że edukacja to nie tylko sprawdziany, oceny i walka o laur pierwszeństwa, a przede wszystkim inwestycja w przyszłość. Patrząc na dorobek naszych stypendystów jestem spokojny o przyszłość całego regionu − zaznacza wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Program Stypendialny "zDolny Śląsk" został zainicjowany w 2001 roku przez Fundację Edukacji Międzynarodowej (FEM) i Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Był to pierwszy w Polsce program pomocy najzdolniejszej młodzieży obejmujący swoim zasięgiem całe województwo.