rozmiar czcionki: A | A | A

Wysoki rangą przedstawiciel Komisji Europejskiej na Dolnym Śląsku

27.05.2014 19:54

Walter Deffaa - dyrektor generalny odpowiadający za politykę regionalną Komisji Europejskiej –rozpoczął dziś wizytę na Dolnym Śląsku. W pierwszym dniu zapoznał się dokonaniami Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ na Praczach Odrzańskich, a w środę wraz z marszałkiem Cezarym Przybylskim weźmie udział w konferencji Zgromadzenia Regionów Europy (AER).

Walter Deffaa (z lewej) i prof. Jerzy Langer

Walter Deffaa to jeden z najważniejszych urzędników Komisji Europejskiej. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora generalnego odpowiedzialnego za politykę regionalną Unii Europejskiej, a więc będzie miał bardzo duży wpływ na kształt negocjacji nad nowym Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Program Operacyjny Dolnego Śląska został wysłany do Komisji Europejskiej w kwietniu. Negocjacje ostatecznego kształtu dokumentu z Komisją rozpoczęły ostatni etap prac nad RPO.


Walter Deffaa rozpoczął wizytę w naszym województwie od odwiedzin kampusu na Praczach Odrzańskich gdzie mieści się Wrocławskie Centrum Badań EIT+. Zrealizowane m.in. dzięki funduszom unijnym inwestycje i zadania zaplanowane na przyszłość przedstawił mu prof. Jerzy Langer, prezes zarządu EIT+. W spotkaniu wziął również udział Maciej Zathey, dyrektor departamentu rozwoju regionalnego UMWD. Kampus na wrocławskich Praczach to unikatowe miejsce na mapie centrów badawczo-rozwojowych w Polsce ponieważ dzięki zgromadzeniu w jednym miejscu kompleksowo wyposażonych nowoczesnych laboratoriów, możliwe jest prowadzenie projektów dostosowanych do potrzeb firm i grup badawczych. Dzięki funduszom pozyskania z Unii Europejskiej na Praczach Odrzańskich powstała nowoczesna i doskonale wyposażona infrastruktura laboratoryjna. Główne obszary działań EIT+ to m.in.: badania na zlecenie przemysłu, wspólne projekty badawcze (współfinansowane ze środków UE), sprzedaż technologii i zarządzanie projektami badawczymi. Walter Deffaa zobaczył również park rozrywki edukacyjnej „Humanitarium” oferującego bliskie spotkanie ze światem nauki. Ideą stojącą za powstaniem „Humanitarium” jest innowacyjny sposób przekazywania wiedzy m.in. dzieciom i młodzieży szkolnej.


W środę Walter Deffaa wraz z marszałkiem Cezarym Przybylskim weźmie udział w konferencji Zgromadzenia Regionów Europy. Obrady Zgromadzenia trwają we Wrocławiu w Centrum Konferencyjnym przy Hali Stulecia. AER skupiające 230 regionów z 35 krajów europejskich i 15 organizacji międzyregionalnych obraduje w stolicy Dolnego Śląska m.in. o przyszłości Unii Europejskiej i miejscu regionów we wspólnej Europie.

***

W latach 2014-2020 Polska zainwestuje 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. 23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, a obecnie trwają negocjacje krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Po zatwierdzeniu Programu przez Komisję na Dolny Śląsk trafi 2,25 mld EUR, czyli ponad 9 mld PLN.