rozmiar czcionki: A | A | A

Współpraca samorządu z Przewozami Regionalnymi

13.01.2011 14:13

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Jerzy Łużniak, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, poinformował o zmianach, jakie Samorząd Województwa zaproponował Przewozom Regionalnym w nowej umowie na 2011 rok.

W bieżącym roku samorząd deklaruje przekazanie Przewozom Regionalnym 98 mln zł. Kwota ta ma zabezpieczyć stałość i ciągłość rozkładu jazdy, a także koszty pilnych napraw taboru (ponad 6 mln zł ma być przekazane na niezbędne naprawy rewizyjne). Oznacza to, że w porównaniu z ubiegłym rokiem Samorząd Województwa Dolnośląskiego przeznaczył na ten cel 15 mln zł więcej. Tym samym Województwo godzi się na podniesienie wielkości środków przeznaczonych na utrzymanie taboru o ponad 50%, oczekując jak najszybszego ustabilizowania sytuacji Dolnośląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych. Urząd Marszałkowski będzie ściśle kontrolować prawidłowość i terminowość wykonywania napraw rewizyjnych opłacanych ze środków budżetu Województwa.

Dodatkowo w nowej umowie wprowadzone mają zostać kary dla przewoźnika za spóźnienia oraz nie podstawienie pociągu. Zgodnie z przedstawioną dziś propozycją wynosić one mają:
•    Opóźnienie większe niż 5 min. odjazdu pociągu ze stacji początkowej – 50 zł. za każde opóźnienie
•    Opóźnienie większe niż 10 min. przyjazdu pociągu do stacji końcowej – 50 zł. za każde opóźnienie
•    Odwołanie pociągu w całej lub części relacji 1 500zł w przypadku braku zapewnienia komunikacji zastępczej. W przypadku uruchomienia komunikacji zastępczej na warunkach odbiegających od warunków umowy (dot. np. czasu jej uruchomienia) –  1 000 zł.
•    Uruchomienie pociągu w mniejszym lub innym zestawieniu – 200 zł. za każdy pociąg
•    Niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umowy dot. w szczególności zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków podróżowania np. za brak ogrzewania w pociągu zimą, nie zamykające się okna, drzwi – 50 zł. za każde stwierdzone uchybienie
•    Punktualność pociągów wg czasu odjazdu – 5 000 zł. za każdy procent poniżej 95%,
•    Punktualność pociągów wg czasu przyjazdu – 5 000 zł. za każdy procent poniżej 95%.