rozmiar czcionki: A | A | A

Utworzenie Koalicji Organizacji Pracodawców Dolnego Śląska

30.06.2014 15:42

Stworzenie płaszczyzny dla współpracy środowiska pracodawców, prezentowanie wspólnych opinii oraz udziału pracodawców w debacie dotyczącej gospodarczej rzeczywistości naszego regionu – oto najważniejsze cele Koalicji Organizacji Pracodawców Dolnego Śląska. W uroczystym podpisaniu porozumienia o utworzeniu Koalicji wziął udział Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz członek zarządu województwa dr Jerzy Tutaj.

Porozumienie o powołaniu Koalicji Organizacji Pracodawców Dolnego Śląska podpisano dziś podczas posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego (WKDS). Założycielami Koalicji są: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, Loża Dolnośląska Business Centre Club, Sudecki Związek Pracodawców, Związek Pracodawców Dolnego Śląska, Związek Pracodawców Polska Miedź.


Działalność Koalicji ma na celu stworzenie płaszczyzny współpracy środowiska pracodawców, integrację ich potencjału organizacyjnego, ułatwienie prezentowania wspólnych opinii oraz zapewnienie udziału pracodawców w  debacie dotyczącej gospodarczej rzeczywistości naszego regionu. Sygnatariusze Porozumienia zobowiązali się do wspólnego prowadzenia działań wobec rządu i samorządu województwa dolnośląskiego oraz do uzgadniania w tym zakresie jednolitych stanowisk. Podczas pierwszej kadencji rolę przewodniczącego Komisji będzie pełnił Związek Pracodawców Polska Miedź.


W posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego wziął udział Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, który również dziś, z rąk wojewody Tomasza Smolarza, otrzymał nominację na członka WKDS. Nominację otrzymał również członek zarządu województwa dr Jerzy Tutaj.


***

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego pełni funkcję doradczą i opiniodawczą. Do właściwości WKDS należy wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców, będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej. Komisja ma również możliwość rozpatrywania spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami i pracownikami .