rozmiar czcionki: A | A | A

Szczyt Partnerstwa Odry

20.11.2012 18:31

Marszałkowie województw, premierzy Krajów Związkowych oraz przedstawiciele polskiego i niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych otworzyli dziś wieczorem spotkanie na szczycie Partnerstwa Odry. Dolny Śląsk reprezentuje marszałek Rafał Jurowlaniec.

Spotkanie odbywa się w Greifswaldzie w Niemczech a konferencję otworzył Erwin Sellering, premier kraju związkowego Meklemburgia – Pomorze Przednie.

Marszałek Jurkowlaniec zabrał głos jako pierwszy spośród wszystkich gospodarzy regionów. Marszałek zaprezentował raport „Infrastruktura i transport na obszarze Partnerstwa Odra w latach 2010-2012”, który traktuje o strategicznych celach stojących przed regionami na następnych kilka lat. Jako najważniejszy punkt współdziałania między polskimi i niemieckimi regionami i landami raport wyszczególnia: skrócenie czasu podróży na linii kolejowej Wrocław – Berlin; modernizację linii kolejowej Szczecin-Berlin, która pozwoliłaby pokonać tą trasę w mniej niż 1,5 godziny dla pociągów pasażerskich; elektryfikację i budowę kolejowego mostu granicznego w Horce; zelektryfikowanie brakujących odcinków połączenia kolejowego między Wrocławiem i Dreznem oraz kontynuację budowy mostu granicznego między Żytowaniem a Coschen.


W dalszej części konferencji gospodarze regonów i premierzy krajów związkowych przedstawiali kolejne raporty na temat: współpracy w kwestii rzeki Odry czy pozyskiwania funduszy unijnych na finansowanie wspólnych projektów w ramach Partnerstwa Odry.


Partnerstwo Odry to nieformalna grupa współpracy polskich i niemieckich regionów położonych po obu stronach Odry; w jej skład wchodzą  województwa: zachodniopomorskie, dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie oraz kraje związkowe: Berlin, Saksonia, Brandenburgia i Meklemburgia-Pomorze Przednie. Projekt ten realizowany jest w zakresie czterech grup tematycznych: turystyki, kooperacji gospodarczej (innowacje, transfer technologii, małe i średnie przedsiębiorstwa) oraz transportu i logistyki.


***


We wrześniu br. we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Okrągłego Stołu Komunikacyjnego, działającego w ramach Partnerstwa Odry. Spotkanie zdominowały kwestie komunikacyjne i infrastrukturalne: kraje związkowe Berlin i Brandenburgia oraz Związek Komunikacyjny Berlin-Brandenburgia (VBB) podkreśliły znaczenie dokończenia, najpóźniej do 2016 roku, elektryfikacji połączenia kolejowego między Berlinem i Szczecinem. Dolny Śląsk i Saksonia przedstawiły projekt nowych połączeń kolejowych i autobusowych, które pozwolą na lepszą komunikację między Berlinem-Brandenburgią, Saksonią i Karkonoszami. Podczas posiedzenia poinformowano również o obecnym etapie negocjacji z rządem RP na temat zapewnienia dalszej obsługi bezpośrednich połączeń między Dreznem i Wrocławiem w roku 2012 i 2013.